Teamindividualisering

Zes tegengestelde motivatiebehoeften

De School voor Praktische Menskunde heeft ontdekt dat mensen (nu nog niet zichtbare) behoeften hebben, die van invloed zijn op de communicatie. Iedere behoefte heeft namelijk een eigen vorm van communicatie. Juist deze verschillende communicatiepatronen staan dikwijls een goede en prettige samenwerking in de weg.

Teamindividualisering voor communicatie nieuwe stijl

Het verschil met teambuilding is dat de neuzen juist niet meer dezelfde kant opgestuurd worden. De nieuwe invalshoek is om juist gebruik te maken van de verschillende invalshoeken van teamleden. Daarmee worden deze verschillen kwaliteiten die tot hun recht kunnen komen.

Hoe gaat teamindividualisering  in zijn werk

Stap één is deze kwaliteiten, die nu nog onbekend en verborgen zijn, zichtbaar te maken. Het zichtbaar maken gebeurt door het invullen van 24 vragen op internet. Er zijn namelijk zes paar tegengestelde behoeften.

De uitkomst is een communicatieprofiel met een bijgevoegde grafiek die duidelijk aangeeft in hoeverre een behoefte de communicatie van iemand bepaalt.

Stap twee is de opbouw die kan plaatsvinden door elkaar vanuit de eigen invalshoek te leren aanvullen. Aanvullen en juist niet proberen te veranderen. Er is namelijk geen sprake van goed of fout. Het leren herkennen van deze behoeften zorgt voor een verbetering van de samenwerking van binnenuit. Het lijkt misschien moeilijker dan het in werkelijkheid is, maar de herkenning bij jezelf zorgt ook voor de herkenning bij de ander. Ieder mens heeft namelijk alle zes paar tegengestelde behoeften in zich, alleen bepaalt meestal één het communicatiepatroon. Irritatie, terughoudendheid en een verstoorde werksituatie kan nu plaats maken voor erkenning en respect voor elkaars ‘anders’ zijn.

Teamindividualisering Een voorproef.

Gratis proeftraining. Bevat intro en 1 zelftraining product of mensgericht

De proefversie download hier

Teamindividualisering, School voor praktische menskunde
Teamindividualisering

Teamindividualisering (Gedrukt boek) € 25,00 Hier te koop  En in alle boekwinkels

Nieuw: Teamindividualisering. Een zelftraining voor een extra communicatievaardigheid.

Met deze nieuwe kennis kun jij je met het extra communicatievaardigheid onderscheiden in  werksituaties. Door met deze kennis naar mensen luisteren en kijken kun je communicatiepatronen herkennen die door onbekendheid veel miscommunicatie veroorzaken.