Een nieuwe invalshoek om beter samen te kunnen werken

Deze training is gebaseerd op het feit dat er altijd verschillen zijn tussen mensen. Differentiatie kan een positief effect hebben als de verschillen tussen de teamleden worden herkend. Daarmee opent zich de weg om elkaar gericht aan te gaan vullen, ieder vanuit de eigen persoonlijkheid. De kennis die op deze training wordt opgedaan zorgt ervoor dat de samenwerking een nieuwe impuls krijgt.

Herkennen en leren omgaan met de kernbehoeften

Een nieuwe invalshoek om een team te versterken. In elk team zijn verborgen talenten die door onbekendheid (nog) niet tot hun recht kunnen komen. Die talenten zijn de individuele kernbehoeften van elk teamlid.

Overeenkomsten en verschillen

Aan de hand van een kernbehoeften communicatiescan worden de kernbehoeften van de teamleden zichtbaar gemaakt. Op de interactieve training wordt uitgelegd wat dit betekent en wordt geleerd hoe de mensen te herkennen met een andere kernbehoefte en hoe hier gericht mee om te gaan.

De teamdag is als volgt opgebouwd:

  1. Elk teamlid maakt vooraf een kernbehoeften- communicatiescan op internet.
  2. Op de training wordt door middel van uitleg en oefeningen geleerd hoe met de onderlinge verschillen om te gaan. De training is gericht op de werksituatie.

Programma.

Uitleg van de kernbehoeften

Productgericht – mensgericht

Solist – teamspeler

Risiconemend – risicomijdend

12.30 uur:

lunch

13.30 uur:

Gericht op overzicht – gericht op verschillen

Sfeergericht – resultaatgericht

Moeter – willer

17.00 uur: evaluatie en afsluiting

2 Dagdelen in company

Ondersteunend materiaal: persoonlijk scan en uitgebreide handleiding in PDF.

Heeft u interesse, maak dan gebruik van het contactformulier of bel: 06-48273315