De stem waar je mee denkt en je brein

De school voor praktische menskunde (sinds 1995) heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld. Het Gedachten Analyse Programma (GAP). Deze methodiek is ontwikkeld om mensen een extra vaardigheid te geven om zichzelf te helpen en is herschreven tot zelftraining. Het is een hulpmiddel dat zich op de gedachten richt en het is daarmee een ontwikkelingstool.

De inhoud van de laatst geschreven zelftraining

  • Voor wie: iedereen die denkt en last heeft van de gedachten die opkomen.
  • Deskundige: die extra kennis en vaardigheden wil verkrijgen om in de uitspraken van de cliënten de kerngedachten te kunnen horen en begeleiding geeft bij het in evenwicht brengen van de gedachteprocessen.

De basis. Twee grenzen van het kunnen weten

  1. We kunnen als mens niet weten wat er in de toekomst gaat gebeuren.

 We kunnen het inschatten, maar niet weten. Wanneer we aan de toekomst denken dan denken we soms te weten hoe iets zal gaan. Die gedachten roepen een gevoel op wat bepalend is voor de belevingswereld van nu. Iemand voelt nu wat er misschien in de toekomst gaat gebeuren. Het denken te weten vormt een belangrijk deel van het leed wat mensen ervaren.

2. We kunnen niet weten wat een ander denkt of voelt.

We weten daarmee ook niet hoe een ander zal reageren. Ook dat kunnen we inschatten, maar ook dat is geen weten. Angst voor reacties en wat een ander denkt vormt ook een deel van het leed.

Kerngedachten

Met drie soorten gedachten, drie kerngedachten, gaan we (nu nog) onbewust bovenstaande grenzen over. Doordat deze soorten gedachten nu een naam hebben gekregen zijn ze herkenbaar. Niet te beantwoorden vragen, toekomstgerichte overtuigingen en niet herkende fantasiegedachten.  Dat geeft de mogelijkheid om met de herkenning van een kerngedachte het gedachteproces te onderbreken en erbij stil te staan. De volgende stap is het herwaarderen van de kerngedachte om zo het gedachteproces te stoppen of om te buigen.

Tijdens coachingen en trainingen bleek dat er nog drie kerngedachten bestaan die vrijheid van denken tegen  kunnen houden.

Drie kerngedachten die je uit de werkelijkheid halen

  1. Niet te beantwoorden vragen
  2. Toekomstgerichte overtuigingen
  3. Niet herkende fantasiegedachten

Drie kerngedachten die je tegen kunnen houden om vrij te denken

  1. De mensen in je denken
  2. Opdrachten
  3. Besluiten

De verdieping

De stem waar we mee denken en het brein. Steeds meer bleek dat er sprake is van gedachten die betiteld kunnen worden als praten in je hoofd, zoals ‘het regent’, of ‘morgen vroeg mijn bed uit’, die door de stem worden gevormd.

Daarnaast zijn er gedachten die opkomen vanuit het brein. Dat kan bijvoorbeeld een nare herinnering zijn en ook angsten voor een toekomstige situatie. Gedachten die een gevoel oproepen. Dat gevoel vormt mede de belevingswereld.

De nieuwe weg

Met de benadering van de splitsing van de stem, en het brein met het denkvermogen, opent zich een nieuwe weg. Het is de weg van de stem als toeschouwer die bewust het brein leert om de grenzen van het kunnen weten en de kerngedachten leert te herkennen. Daarmee kan verwarring en vaste gedachtepatronen doorbroken worden.

Enkele voorbeelden van toepassingen 

Stress (Gekoppeld aan een situatie en/of gebeurtenis).

Piekeren.

Burn-out.

Depressie (Gekoppeld aan een situatie en/of gebeurtenis).

Angsten (Gekoppeld aan een situatie en/of gebeurtenis).

Gebrek aan identiteit.

Zelfvertrouwen (Jezelf kunnen vertrouwen).

De behoefte aan een verdere mentale ontwikkeling.

Gedachten kunnen het probleem vormen. Daarnaast kunnen ook onderliggende problemen aanwezig zijn. Hormonen, stofje te veel, stofje te weinig, enz. Deze methodiek richt zich op de gedachten.

Kijk hier voor de nieuwste zelftraining: de (r)evolutie van het denken.

De stem waar we mee denken en het speelveld van je denken

Er is een stem in ons hoofd die de hele dag door praat. Wanneer iemand zich daar bewust van is en er van tijd tot tijd bij stilstaat, dan zijn in die stem de verschillende posities die deze inneemt te horen.

Wanneer iemand zich iets wil herinneren, dan wordt een beroep op het geheugen gedaan. De stem in ons hoofd neemt daarbij een bepaalde positie in. Dan denken we dus anders.

Lees meer