Wat is dat, bedrijfscultuur?

 

Tijdens trainingen werd aan de deelnemers gevraagd om de uitspraken die zij kennen in het bedrijf of instelling over de bedrijfscultuur op flap-over-vellen te schrijven.

Het resultaat was de beschrijving van de cultuur van het bedrijf. Niet als abstract gegeven, maar heel concreet in de gedachten die in het bedrijf rondzingen. Zo keken we met z’n allen naar de bedrijfscultuur.

Vervolgens worden deze uitspraken getoetst op de drie eerste kerngedachten.

  1. Niet te beantwoorden vragen 2. Toekomstgerichte overtuigingen 3. Niet herkende fantasiegedachten.

Wat we voor onszelf met het GAP kunnen doen kan ook in een bedrijf gebeuren. Uitspraken in een bedrijf filteren. Dat kan een opfriseffect hebben.

Dit gebeurt door de gedachten die rondzingen zichtbaar te maken, te labelen (benoemen) en te herwaarderen.

Zo doen we het hier altijd (het ooit genomen besluit) is een bekende. Hier volgen er nog een paar.

Er verandert toch niets.

Dat moet de leiding maar regelen.

Het is een communicatieprobleem.

De directie luistert toch niet.

Ze vertellen ons toch nooit iets.

Waarom luisteren ze niet naar ons?

Het enige wat telt is wat je binnen haalt.

Die daarboven hebben het maar makkelijk.

Er wordt toch niets gedaan met je ideeën.

 

Daar kan je beleid op zetten en een cultuuromslag teweegbrengen.

De twee wegen gedachten

Zegt zij ja of zegt zij nee? Wordt het een succes of wordt het een drama? Krijg of houd ik mijn baan? Deze en soortgelijke gedachten geven de spagaat aan waar mensen zichzelf in kunnen denken.

Ja, geeft een goed gevoel. Nee een slecht gevoel. De gedachte aan succes geeft een goed gevoel, de gedachte aan een drama een slecht gevoel. Het gevecht wat plaatsvindt in het hoofd van een mens.

Iemand denkt erover na. Wanneer het belangrijk is denkt iemand er veel over na. De dialoog in het hoofd ontstaat. Jezelf gerust proberen te stellen kan een onderdeel zijn. Dikwijls eindigt het in een toekomstgerichte overtuiging die twee kanten op kan gaan.

Natuurlijk zegt ze ja. En ja, het wordt een groot succes. Het wordt de ‘het kan niet anders dan’ conclusie. Dat levert een goed gevoel op.

Hetzelfde geldt voor die andere weg. ‘Ze zegt nee’, het wordt niks’. Dat levert geen goed gevoel op. Met dezelfde ‘het kan niet anders dan gedachte’.

Zowel een goed als geen goed gevoel gevoel sluiten niet aan op de werkelijkheid. De werkelijkheid die zegt dat je het niet weet, niet kan weten.

Zo maken wij het ons onnodig moeilijk.

Denken in meer mogelijkheden kan je uit die spagaat halen. 5 + 1. Daarnaast leer je jezelf om creatiever te gaan denken.

De (r)evolutie van het denken.