Oorsprong en onderzoek kernbehoeften

De kernbehoeften

In 1995 is door de school voor praktische menskunde een onderzoek begonnen naar wat mensen motiveert en demotiveert.
Het uitgangspunt was dat de verschillen in motivatiekenmerken ofwel drijfveren tussen de mens en
zijn (werk)omgeving invloed hebben op de hoeveelheid energie die dagelijks wordt geïnvesteerd, in de samenwerking en op het welbevinden in de werksituatie.
De aanleiding werd gevormd door de verhalen van mensen die getraind en gecoacht werden.
Met de begrippen werd naar de overeenkomsten en verschillen gekeken.

Lees meer

Onderzoek kerngedachten

1 – Het onderzoek

In januari 1997 is met het onderzoek begonnen. Bij mensen die gecoacht werden en bij mensen die een training volgden en vele vrijwilligers.
Bij hen werd, bij het naar voren brengen van een probleem cq. vraagstuk, gevraagd naar de gedachten die daar een rol bij speelden.

Lees meer