Leiding geven met de kernbehoeften

Leiding geven in harmonie met medewerkers is vaak een grote wens van iedereen die daarmee te maken heeft. Helaas is het dikwijls een utopie. Niet alleen voor degene die leiding geeft, maar evengoed voor de medewerkers.

Miscommunicatie, terughoudendheid en gedoe komen regelmatig bij beide partijen voor en dat heeft alles te maken met de nu nog onbekende tegengestelde behoeften die iedereen heeft.

Maar wat zijn communicatiepatronen

Een korte uitleg. Aan de basis van een belangrijk deel van de communicatie staan zes paar tegengestelde behoeften van mensen. Vanuit deze behoeften ontstaat de motivatie, bepaald gedrag, een bepaalde manier van reageren en een wijze van communiceren. Daarin zijn de communicatiepatronen te herkennen.

Laten we een productgerichte leidinggevende als voorbeeld nemen

De behoefte van deze man of vrouw is gewoon bezig zijn met iets en in mindere mate met iemand. Een behoefte die nu nog onbekend is.

Blijven we bij de leidinggevende, dan zal voor deze persoon bijvoorbeeld een rapportage maken, vaak een kolfje naar zijn of haar hand zijn. Gesprekken hebben doorgaans ook een productgericht onderwerp. Naar medewerkers toe zullen werkzaamheden eerder het onderwerp van gesprek zijn, dan hun wel en wee. Dit zijn de communicatiepatronen die niet verborgen zijn, maar duidelijk zicht- en hoorbaar. Het is juist de onbekendheid met deze patronen die voor onrust kunnen zorgen.

Miscommunicatie

Wat kan er gebeuren, wanneer een resultaatgerichte leidinggevende een sfeergerichte medewerker tegenover zich heeft, De leidinggevende: ‘Dat rapport ziet er echt geweldig uit. Mijn complimenten’. Leuk toch, zo’n compliment? Zeker, tenminste voor een medewerker die ook resultaatgericht is. Die loopt tevreden weg. Maar hoe zou iemand reageren met de tegengestelde behoefte? Iemand die meer sfeergericht is? Deze medewerker zal stil kunnen vallen. Deze medewerker kan niet zoveel met zo’n compliment. ‘Hij of zij denkt zeker dat de kaboutertjes dat rapport hebben geschreven’. ‘Het gaat alleen maar om het resultaat en niet om mijn aandeel daarin’.

De voordelen van deze kennis

Één rapport, twee mensen met een tegengestelde behoefte. Miscommunicatie, onvrede en terughoudendheid. En het is mogelijk dit allemaal te voorkomen, wanneer beiden hun eigen behoefte en de daarbij behorende communicatiepatronen zouden kennen. Ken je die van jezelf, dan ben je ook in staat de tegengestelde behoefte van de ander te weten. Dat doe je door de communicatiepatronen van de ander te herkennen. Iedereen heeft beide behoeften in zich, maar vaak voert één de boventoon. Het leren herkennen hoeft dus niet perse een grote opgave te zijn. Bijkomend voordeel is, dat je bij jezelf de tegengestelde behoeften wat meer in evenwicht kunt brengen. Vooral als één behoefte piekend is.