De (r)evolutie van het denken

Naast piekeren, stress, burn-out, zorgen maken, wat met deze invalshoek werd benaderd als ontwikkelingsvraagstukken, werd steeds duidelijker dat in de manier van denken aangeleerde fouten zitten.

De fouten en de effecten hiervan worden met deze kennis duidelijk zichtbaar. Het verklaart waarom iemand zich in evenwicht kan voelen en dan plotseling bij een herinnering in huilen uit kan barsten.

Hetzelfde effect is waarneembaar als het over een toekomstige situatie gaat. Angst voor iets in de toekomst is wat iemand zelf bedenkt. Op dat moment is de situatie nog geen werkelijkheid, maar het wordt wel zo ervaren en gevoeld. Angst voor hoe een ander zou kunnen reageren, angst voor wat er zou kunnen gebeuren. Het bleek voor veel mensen een groot deel van hun leven te beheersen. Zonder dat zij daar iets aan konden doen.

We denken vooruit en worden bang

Bang voor ziekte, ontslag, eenzaamheid, afwijzing, verlaten worden, niet geaccepteerd worden, tegenslagen krijgen, mislukkingen, ongelukken, gebreken. We maken onszelf bang met wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren.

We denken vooruit en worden blij

Blij om de vakantie die er aan komt, het feest wat zo gezellig wordt, het weekend wat eraan komt, die baan waarop we gesolliciteerd hebben, die order die wel door zal gaan. We maken onszelf blij met wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren.

We zijn opgelucht wanneer, dat waar we bang voor waren, ons niet overkomt.

We zijn teleurgesteld, als dat waar we blij om waren, toch anders uitpakt.

Wanneer het zo op schrift staat, met het besef dat we niet kunnen weten wat er in de toekomst zal gebeuren, wordt duidelijk dat mensen vreemd denken. Dan wordt duidelijk wat de verwoestende werking is van deze manier van denken, want daar zorgt het gevoel wel voor. Het gevoel dat wordt opgeroepen door onze eigen gedachten.

De angsten die wij zelf creëren, door onze manier van denken

Waar we bewust of onbewust naar zoeken is rust, evenwicht of harmonie maar dat wordt tegengehouden door onze eigen manier van denken. Met mediteren zoeken sommigen naar die rust, die harmonie. Dat doen we op vele manieren. Maar mensen die het moment van rust kennen, weten dat het dan ook echt rustig en zelfs stil wordt in je hoofd. Dat is het moment van doorstroming. Dat is het moment van geluk. Dikwijls zijn het momenten. Bij verliefdheid is zo’n moment. Kunst en ook muziek kunnen dit ook oproepen.

Maar dan neemt het denken het meestal snel weer over

Het is onze manier van denken die zo ingeslepen is dat je bepaalde soorten gedachten in elke situatie moet leren herkennen voor de volgende situatie. Net zo lang totdat je de natuurwetten herkent, zoals de natuurwet: we kunnen niet weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. In de werkelijkheid bestaat de toekomst niet. De toekomst bestaat alleen maar in ons denken.

Herken de toekomstgerichte gedachten die aangeven dat je je niet bewust bent van die natuurwet

Met deze methodiek krijg je de gelegenheid de kerngedachten in die denkprocessen te gaan herkennen die jou naar een denkbeeldige toekomst trekken. Met de boodschap dat wat je aangeleerd hebt kan je ook afleren. Het zijn nog maar gedachten en niet de werkelijkheid van dat moment Je kan door de herkenning van een kerngedachte terugkeren naar de werkelijkheid van dat moment en gaan denken vanuit de werkelijkheid van het moment. Gewoon door tegen jezelf te zeggen: ‘weet ik dit? Kan ik dit weten? Inslijpen van een nieuw patroon die jou steeds weer terugbrengt naar het nu. Terug naar de werkelijkheid.

Zie ook: Kerngedachten 

Het speelveld van je denken

Kerngedachten

De eerste drie halen je uit de werkelijkheid

1) niet te beantwoorden vragen

2) toekomstgerichte overtuigingen

3) niet herkende fantasiegedachten.

De tweede drie kunnen een verdere ontwikkeling tegenhouden

4) de mensen in je denken

5) opdrachten

6) besluiten

De eerste drie kerngedachten

We gaan met ons denken over de grenzen van de mogelijkheden die ons brein heeft. Dat doen we met drie soorten gedachten. Het zijn drie kerngedachten. Deze drie kerngedachten zijn herkenbaar doordat ze een naam hebben gekregen. Met de herkenning van een vraag, overtuiging of fantasiegedachte zet je een gedachteproces even stil en is er de mogelijkheid om over die gedachte na te denken.

Daarmee zien die alledaagse gedachten er heel anders uit en worden de effecten zichtbaar.

Ad 1. Te beantwoorden vragen en niet te beantwoorden vragen

We stellen onszelf en anderen veel vragen. Een kwaliteit die ons veel oplevert. Echter. Door vragen onder te verdelen in twee soorten, wordt de eerste fout in onze manier van denken zichtbaar. Er zijn namelijk te beantwoorden vragen en niet te beantwoorden vragen.

‘Waar heb ik mijn sleutels gelaten?’  is een voorbeeld van een te beantwoorden vraag. Toets je deze vraag aan de twee begrenzingen van de mogelijkheden van je denken met de vragen: ‘weet ik dit’, ‘kan ik dit weten’, dan is het antwoord ja. Daarmee is het een te beantwoorden vraag. Je denkt na en uit je geheugen kan een antwoord komen. Je weet het weer.

Anders is het met vragen als: ‘Wanneer wordt het weer normaal?’. ‘Wat zouden ze van mij denken?’  ‘Hoe zal zij zich voelen?’ Toets je deze vragen aan de twee begrenzingen met de vragen: ‘weet ik dit, kan ik dit weten’, dan is de conclusie dat je de antwoorden nooit kunt vinden omdat het over de toekomst gaat of over wat een ander denkt of voelt. Dan gebeurt er iets in ons brein. Bij gebrek aan een antwoord komen er fantasiegedachten. Het brein vult de leegte in.

Ad 2. Overtuigingen die je kunt weten en toekomstgerichte overtuigingen

Door overtuigingen onder te verdelen in overtuigingen die je kunt weten en toekomstgerichte overtuigingen wordt een tweede fout in onze manier van denken zichtbaar.

Er zijn twee groepen overtuigingen. De overtuigingen die iemand op zichzelf of op zijn vroegere en huidige situatie kan plakken en je hebt de overtuigingen die op een toekomstige situatie slaan.

De eerste groep is terug te vinden in uitspraken als ‘ik ben ervan overtuigd dat ik van mijn partner houd’ of ‘ik ben ervan overtuigd dat ik mezelf was’ enz. Het is de vraag of je deze overtuigingen moet gebruiken, ze halen immers je alertheid weg. Als je ergens van overtuigd bent dan denk je er niet meer over na. Want waarom zou je? Je weet het immers al.

Toch zijn het niet die overtuigingen die jou uit evenwicht brengen. Dat is de tweede groep. De toekomstgerichte overtuigingen. Dan klinkt het als ‘ik ben ervan overtuigd dat we altijd bij elkaar blijven’ ‘Ik blijf altijd mezelf’. ‘Die komt wel terug’. ‘Daar kunt u nog jaren in rijden’. ‘Zij kan niet buiten mij’. ‘Mij kan niets meer gebeuren’.

De stelligheid waar het mee uitgesproken wordt en het feit dat het over iets in de toekomst gaat, is de beste aanwijzing.

Ad 3. Fantasieën en niet herkende fantasiegedachten

Fantasieën zijn geweldig, als we maar weten dat het een fantasie is. Alles wat we bedenken begint met een fantasie. Je bedenkt een huis, maakt een tekening en later staat het huis daar. De fantasie is uitgekomen.

Anders zijn de fantasieën die zich in ons hoofd afspelen en ons in de wereld trekken van hoe het zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld de woorden ‘stel dat’ of het woord ‘als’ zijn al genoeg om uren met het denken bezig te zijn. Zo zijn er nog een aantal. Misschien, zou, wou, ik denk, zij denken, enz. Met ‘dit soort woorden wordt een fantasiewereld gecreëerd. Een wereld die anders is dan de werkelijkheid. ‘Stel dat ik mijn baan kwijtraak’, is daar een voorbeeld van. Die gedachte kan een schok geven en een gevoel komt op. De belevingswereld sluit dan niet aan op de werkelijkheid. Dat is de derde fout in onze manier van denken.

Met de ‘oude’ manier van denken bedenk je een oplossing voor een probleem, of hoe iets verder zal gaan verlopen. Bij de bedachte oplossing of mogelijkheid kan je een gevoel krijgen en dat gevoel is medebepalend voor de richting die je opgaat met je denken.

Met de ‘nieuwe’ manier van denken heb je hetzelfde probleem, maar bedenk je naast de gedachte die je herkende als een fantasiegedachte, nog 4+1 oplossingen.

Waarom +1?

Met name de +1 is belangrijk omdat er altijd iets kan gebeuren wat je nu nog niet kunt bedenken. Door rekening te houden met +1 word je minder verrast.

Over elke zelfbedachte mogelijkheid kun je nadenken. Zo leer je jezelf aan om meer creatief te denken. Leer je jezelf te denken in mogelijkheden.

Op deze manier leer je te leven met het gegeven dat je niet kunt weten wat er in de toekomst gaat gebeuren, dus wat er op je afkomt, maar dat er wel een aantal mogelijkheden zijn die je zelf hebt bedacht. En misschien ben je wel blij met het feit dat je mogelijkheden hebt.

Dat is dan het gevoel dat je vooraf hebt bij de gedachte aan bijvoorbeeld een sollicitatie- of ander gesprek. Blij zijn met de mogelijkheid.

Zie ook Het speelveld van je denken

Onderzoek kerngedachten

1 – Het onderzoek

In januari 1997 is met het onderzoek begonnen. Bij mensen die gecoacht werden en bij mensen die een training volgden en vele vrijwilligers.
Bij hen werd, bij het naar voren brengen van een probleem cq. vraagstuk, gevraagd naar de gedachten die daar een rol bij speelden.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek was om zicht te krijgen welke gedachten een rol speelde bij een bepaalde problematiek.
Omdat al vrij snel duidelijk werd dat bepaalde gedachten een steeds terugkerende rol hadden, verlegde het onderzoek zich naar de vraag welk soort gedachten dit waren en of het mogelijk was voor de deelnemers om door herkenning van deze gedachten hier invloed op uit te oefenen, ofwel op een andere manier omgaan met problemen die men tegenkomt in werk- en privé-situaties.

De werkwijze bij het onderzoek

De opzet van het onderzoek was om twee metingen te verrichten.

1. welke gedachten speelden een rol bij hun huidige situatie en beleving?
2. Welke gedachten gingen voorafgaand aan het probleem cq. vraagstelling?
(De bron. Daar waar het fout ging)

De invalshoek hierbij was dat de deelnemers een extra middel kregen om te leren omgaan met hun huidige situatie (probleem) en zich verder te ontwikkelen voor toekomstige situaties.
Dit laatste om te voorkomen dat zij in de toekomst door hun manier van denken dezelfde fouten zouden maken en daardoor in dezelfde positie zouden komen.
Om hun dit extra middel te geven, werden de gedachten zichtbaar gemaakt die hierbij een rol speelden.
Vervolgens werd ingegaan op de situatie die aan het probleem was voorafgegaan. Hierbij werd gezocht naar het moment dat de deelnemer er nog van uitging dat: iets wel door zou gaan, wel zou lukken, steun zou krijgen, etc.

Welke gedachten gaven hem of haar die zekerheid in het verleden (de bron) en hoe reëel en effectief waren die gedachten?

Terugkijken en leren, was de manier voor het beter kunnen omgaan met toekomstige situaties.

Aard problematiek c.q. vraagstelling

Niet uitgekomen verwachtingen
Gevoel te worden ondergewaardeerd
Stress
Er zit meer in, maar het komt er niet uit
Teleurstelling door afspraken die niet werden nagekomen
Het gevoel van constant brandjes moeten blussen
Conflicten
Burnout
Geen zin meer om te werken
Verlegenheid
Faalangst
Doelloos
Het gevoel geen mogelijkheden te hebben
Machteloos voelen
Last van sfeer op werk of thuis
Moeizame samenwerking
Geen keuze kunnen maken
Piekeren/malen
Identiteit zoeken
Tijdsdruk/werkdruk
Het gevoel klem te zitten tussen …..
Belemmerende regels, structuur, omgeving
Gespannen
Het gevoel hebben er alleen voor te staan
Het idee geen keuzes te hebben
Geen rust kunnen vinden

De resultaten

Hoewel de problematiek c.q vraagstelling individueel werd bepaald en geuit, bleek dat een zestal soorten gedachten, bij elk probleem c.q vraagstuk steeds een terugkerende rol speelden. Deze soorten gedachten werden benoemd en werden daarmee voor een ieder herkenbaar. Dit was de doorbraak.

Conclusie

Niet te beantwoorden vragen, toekomstgerichte overtuigingen en niet herkende fantasiegedachten spelen de grootste rol bij het ‘niet goed’ voelen. Zowel bij de bron, als ook bij de latere reactie op problemen.
Mensen met veel overtuigingen en niet herkende fantasiegedachten bleken de sterkste stemmingswisselingen te hebben.
Een deel van de problematiek was te herleiden tot oorzaken van buitenaf en werd door de deelnemer gezien als onoplosbaar. Bij hen was merkbaar dat het creatieve denken geremd werd door hun huidige manier van denken.
Het niet kunnen maken van een keuze had een sterke samenhang met niet te beantwoorden vragen, niet herkende fantasiegedachten, overtuigingen, en opdrachten.
Deze gedachten zorgden voor een constant, niet te stoppen denkproces. (Piekeren).

Een groot deel van de problematiek werd veroorzaakt door verkeerde inschattingen, waarbij
bovenstaande soorten gedachten een rol speelden. Het probleem was in veel gevallen te herleiden tot een teleurstelling van een niet uitgekomen verwachting.
Onzekerheid, teleurstellingen en demotivatie in werksituaties, werden in het algemeen
voorafgegaan door een toekomstgerichte overtuiging. De oude toekomstgerichte overtuiging, werd, wanneer deze niet uitkwam, vervangen door een nieuwe. De manier van denken bleef hiermee onveranderd.

De oorzaak van de problemen werd in bijna alle gevallen gezocht in situaties van buitenaf, mensen, structuren, afspraken, etc. Daar werd ook de oplossing in gezocht, verwacht of op gehoopt.
De deelnemers die het besef kregen van het effect van hun manier van denken, doorbraken dit patroon. Ze leerden zichzelf anders met de situatie om te gaan. Dit deden zij door de kerngedachten te herkennen die het patroon in stand hield. Bij de opbouw van stress bleek bij alle ondervraagden het stellen van niet te beantwoorden vragen, gevolgd door niet herkende fantasiegedachten en voor een deel van de mensen ook de opdrachten, een rol te spelen. Hetzelfde gold voor piekeren en malen. Dit soort gedachten zorgden voor het cirkeldenken, ofwel niet meer kunnen stoppen met denken.

Een kwart van de ondervraagden gaf zichzelf voortdurend opdrachten en had daar last van.
Conflicten in werksituaties spitsten zich in het algemeen toe tot het veelvuldig denken aan, en een innerlijke dialoog aan te gaan met de desbetreffende collega of leidinggevende. De mensen in het denken. De aangereikte methodiek zorgde voor de doorbreking van dit denkproces.

Het gebruik van de zes soorten gedachten nam progressief toe als de deelnemer zijn of haar huidige situatie als onveilig beleefde. De reacties bij veranderingsprocessen waren hier een voorbeeld van. De toename werd met name duidelijk bij gebrek aan informatie, onvolledige en tegenstrijdige informatie. Dat riep niet te beantwoorden vragen op, gevolgd door niet herkende fantasiegedachten en toekomstgerichte overtuigingen. Daarin zat het leed van veel mensen.

Het doel van het onderzoek, het in kaart brengen van de gedachtegroepen die een rol spelen
bij de problematiek c.q vraagstelling, was hiermee beantwoord.
Hoe daar mee om te gaan is terug te vinden in de methodieken. Hiervoor werd voor elk van de zes soorten gedachten een methodiek ontwikkeld.

Tijd om met je gedachten aan de gang te gaan?

Het Gedachten Analyse Programma is een hulpmiddel om met je gedachten aan de gang te gaan. Niet alle gedachten, want dat zijn er veel te veel.

Je kunt het vergelijken met een trein die een wissel tegenkomt

De wissel bepaalt de richting van de trein. Een kerngedachte bepaalt de richting van jouw gedachtepatroon. De herkenning van een kerngedachte onderbreekt dat gedachtepatroon. Daarmee heb je een mogelijkheid om meer grip op je gedachten te krijgen. Wij vinden deze kennis belangrijk genoeg om te delen.

Als kind heb je geleerd hoe je moet denken

Van jouw ouder(s) en andere mensen uit jouw omgeving. Net zoals wij het onze kinderen weer leren. Met de ontdekking van het speelveld van ons denken, wat aangeeft wat we wel en wat we niet kunnen weten, maakte het voor ons duidelijk dat er een fout zit in hoe wij mensen denken. De fout die wij weer doorgeven aan onze kinderen. Een fout die jou tegenhoudt om verder te groeien, je verder te ontwikkelen.

Je hebt niet geleerd om de grenzen te herkennen die wij als mens met ons denken hebben

Daardoor schieten je gedachten alle kanten op. Wanneer jij denkt ben jij je niet bewust van die grenzen en dat speelt een rol bij piekeren, stress, burn-out, veel angsten, onzekerheid, verlegenheid, identiteit, en is van invloed op stemmingen. Het veroorzaakt onnodig veel denken.

Je denken leidt een eigen leven, zonder dat jij daar grip op hebt

Deze nieuwe manier geeft je de mogelijkheid om hier verandering in te brengen en je manier van denken aanzienlijk te verbeteren. Je maakt kennis met het speelveld van je denken en drie kerngedachten. Met de kennis hiervan kun je jouw denkpatronen doorbreken en je als mens verder ontwikkelen. Dan kun je ervaren dat er meer mogelijk is.