De verborgen kernbehoeften en communicatie

Het doel van deze online  zelftraining is het contact binnen organisaties, maar ook in het privéleven te verbeteren. Dit gebeurt door de verschillen in zes paar kernbehoeften tussen mensen onderling en de verschillen tussen mensen en een werksituatie zichtbaar te maken en de kennis te geven om hier gericht mee om te gaan.

De school voor praktische menskunde zoekt een partij die deze unieke online zelftraining in de markt wil zetten. Interesse? Vraag ter kennismaking vrijblijvend een toegangscode aan en verkrijg een persoonlijke uitslag en een handleiding in PDF

Info@schoolvoorpraktischemenskunde.nl   Telefoon: 0648273315.

Lees meer

Hulpverlening en communicatie

 

Kernbehoeften – gedrag – reacties – communicatie

 

Bij het woord behoefte denk je al gauw aan eten en drinken, aan warmte, aan erkenning en aandacht, een luisterend oor of een vaste baan, om er een paar te noemen.

Je hebt ook behoeften waarvan je het bestaan niet weet, terwijl je communicatie ermee doorspekt is, en waarvan je gedrag ook duidelijke aanwijzingen geeft.

Het zijn ook behoeften die behoorlijk voor miscommunicatie kunnen zorgen, zelfs met degenen om wie je geeft.

Iedereen heeft 6 paar tegengestelde behoeften waar je nu nog weinig of niets over weet en iedereen heeft van elk paar beide behoeften in zich. Het is maar net welke behoefte in je gedrag en in je communicatie de boventoon voert.

Communicatiecursus voor de hulpverlening

Hier en bij alle boekwinkels, Bol, etc. te bestellen.

€ 29,95 gedrukt.

De communicatie met jezelf

Er zitten fouten in het denken van de mens. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek naar hoe mensen denken en de effecten hiervan. Hoe je denkt heb je geleerd van de mensen uit je jeugd. De fouten worden daarbij ook doorgegeven en veroorzaken veel leed en staan een verdere ontwikkeling van de mens in de weg.

Lees meer

Kernbehoeften en communicatie

Er zit ruis in de omgang van mensen. Ruis in de vorm van ergernissen, terughoudendheid, verontwaardiging, irritatie, onbegrip, afstand. Een deel van die ruis wordt veroorzaakt door de verschillende kernbehoeften en daarmee de verschillende invalshoeken die mensen hebben. Dat is de stelling. De herkenning van de ruis is de onderbouwing.

Lees meer