Eerste dag

Wat is denken?

 •   Meer grip krijgen op je manier van denken met het NU en de stem in je hoofd
 •   De identiteit. Hoe ben ik eigenlijk?
 •   Terugkijken en leren
 •   Oefening (in kleine groepjes):
 •   Kerngedachten zichtbaar maken die tegenhouden om jezelf te zijn.
 •   Deze dienen als leidraad tijdens de verdiepingsdagen.

Kerngedachten

 •   De eerste kerngedachte: de niet te beantwoorden vragen
 •   Leren herkennen en omgaan met: de niet te beantwoorden vragen

Lunch 12.30 – 13.30 uur

Tweede kerngedachte: toekomstgerichte overtuigingen

 •   Wat zijn niet toekomstgerichte overtuigingen?
 •   Leren herkennen en omgaan met: toekomstgerichte overtuigingen

Derde kerngedachte: niet herkende fantasiegedachten

 •   Wat zijn niet herkende fantasiegedachten?
 •   Leren herkennen en omgaan met: niet herkende fantasiegedachten

16.45  Afsluiting, evaluatie en bespreken huiswerk

Huiswerk: Ontdek de niet te beantwoorden vragen de toekomstgerichte overtuigingen

en de niet herkende fantasiegedachten bij anderen en bij jezelf

Tweede dag:

9.30 uur Evaluatie dag 1. Bespreking van huiswerk

Vierde kerngedachte: de mensen in je denken

 •   Herinneringen een plaats leren geven
 •   Wie zijn de mensen in je denken?
 •   Hoe hier mee om te gaan

Vijfde kerngedachte: opdrachten

 •   Wat zijn opdrachten?
 •   Hoe herken je opdrachten?
 •   Leren omgaan met opdrachten

Lunch 12.30 – 13.30 uur

Zesde kerngedachte: besluiten

 •   Wat zijn besluiten?
 •   Hoe herken je besluiten?
 •   Leren omgaan met besluiten en leren herwaarderen.
 •   De identiteit en besluiten

Plenair de zes kerngedachten bespreken, evaluatie plenair de effecten van de methodieken bespreken

16.00 uur Afsluiting en evaluatie