Privacybeleid

Communicatie nieuwe stijl,  gevestigd aan Ds. J.A. Visserstraat 32 6988 AK Lathum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Communicatie nieuwe stijl

Ernie Beuker
Ds. J.A. Visserstraat 32 Lathum
Telefoon: +31-06 – 28793033
KvK nr. 71456082

Websites:

 • www.communicatienieuwestijl.nl
 • www.relatieprofiel.nl

Ernie Beuker is de functionaris gegevensbescherming van Communicatie nieuwe stijl. Zij is te bereiken via ernie@communicatienieuwestijl.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Communicatie nieuwe stijl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens*
 • Telefoonnummer*
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer*
 • Uitslagen van vragen op internet

*Alleen indien nodig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Dit gebeurt dus ook niet.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Communicatie nieuwe stijl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig. Dit is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of een product te kunnen leveren.
 • Communicatie nieuwe stijl verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De communicatie en/of relatieprofielen

Communicatie nieuwe stijl stuurt profielen alleen naar het e-mailadres wat daartoe is opgegeven. De informatie in de profielen wordt verder niet op internet gezet of gedeeld met anderen en/of andere partijen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Communicatie nieuwe stijl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Communicatie nieuwe stijl bewaart uw persoonsgegevens en profielen niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na een termijn van maximaal twee weken of zo mogelijk eerder worden alle gegevens permanent verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Communicatie nieuwe stijl gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt, indien nodig, een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ernie@communicatienieuwestijl.nl.

Communicatie nieuwe stijl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Communicatie nieuwe stijl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via ernie@communicatienieuwestijl.nl