Op weg naar het evenwicht

Ieder mens heeft behoeften en veelal onbewust is de mens op zoek naar de vervulling van die behoeften. Vind je die vervulling, dan motiveert en stimuleert dat. Zo vindt de een die vervulling in de hele dag gesprekken houden, terwijl de ander liever met iets bezig is. Verschillende invalshoeken die wanneer zij elkaar aanvullen zorgen voor evenwicht.

Nog een verschillende invalshoek is dat een deel van de mensen zichzelf motiveert door de resultaten die zij halen. Een ander deel van de mensen wordt meer gemotiveerd door de sfeer waarin iets tot stand komt en de erkenning die zij van anderen krijgen.

Uit evenwicht

Vanuit de invalshoek van de behoeften die mensen hebben wordt zichtbaar dat het evenwicht is verstoord.

De reactie van een leidinggevende in Wallstreet op de vraag of hij zijn medewerkers ooit gewezen had op de effecten van hun handelen was dat hij dat meerdere keren had gedaan maar dat er steeds dezelfde reactie op kwam.
Wanneer zij niet vrij waren in het kunnen nemen van risico’s zou er niemand zijn die dat werk nog zou doen. Het was juist het kunnen halen van resultaten wat hen motiveerde. Daar deden zij het voor. Een inperking zou direct invloed hebben op hun motivatie. Voor die leidinggevende genoeg reden om dit te accepteren.

Het is een voorbeeld van het evenwicht wat is verstoord. Allemaal mensen met dezelfde behoefte. Namelijk het resultaat.

Elkaar aan gaan vullen

Een soortgelijk verhaal is te houden wanneer de tegengestelde behoefte overheerst. Dat kan zich uiten in sfeer boven doel. Een muur van vriendelijkheid waar je niet doorheen komt en waar elk conflict wordt vermeden, soms ten koste van het doel.

Evenwicht betekent dat beide behoeften, resultaatgericht en sfeergericht, aanwezig zijn en men elkaar aanvult om de gewenste doelen te halen. Niet alleen het doel, maar ook de weg ernaar toe is hierbij belangrijk. Dat zorgt voor evenwicht en betrokkenheid.

Een sleutel ligt bij een leraar

Een klikverhaal vindt dikwijls plaats wanneer iemand iets van zichzelf bij de ander herkent. Daar zit dan een leerling die praat over een goede sfeer die deze belangrijk vindt en aandacht voor elkaar. De meer resultaatgerichte leraar herkent dat niet van zichzelf. In ieder geval niet in die mate. Wel bij de volgende leerling. Daarin herkent die meer resultaatgerichte leraar de reacties en de manier van communiceren wel. Zo zou deze ook reageren. Die leraar herkent dat deel ook van zichzelf en dat geeft een klik. De verdere invulling laat zich raden.

De effecten

De effecten van deze verschuivingen van behoeften zijn overal waarneembaar. In de politiek waar regels, wetten en begroting de boventoon voeren (productgericht) en er minder aandacht is voor de mens en de relatie met de bevolking (mensgericht). Voor de financiële wereld geldt hetzelfde. Maar ook het onderwijs, waar prestaties steeds meer boven sfeer gaan. Ook voor veel ouders. In het bedrijfsleven is een tweedeling waarneembaar tussen bedrijven die alleen voor de winst gaan en bedrijven die ook rekening met het welzijn van de mensen houden.

Het gevaar van de verschuiving van de behoeften wordt zichtbaar in het voorbeeld van Wallstreet. Allemaal dezelfde behoefte aan resultaat, dezelfde kostuums, dezelfde wijze van communiceren, zonder enige correctie. De correctie, die in dit geval van de mensen met de behoefte aan sfeer en aandacht voor elkaar moet komen. Die correctie blijft nu uit.

Als je tegen auto’s bent, dan moet je hele brede fietspaden maken

Je kunt je afzetten tegen het resultaatgerichte wat nu overheerst. Het alternatief is om de behoefte aan sfeer en meer aandacht voor elkaar luider te laten klinken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.