Sinds 1995 geeft de school voor praktische menskunde coaching en trainingen waarbij de twee door de school ontwikkelde methodieken centraal staan.

De communicatie met jezelf

Gedachtenanalyse, een zelftraining

Gedachtenanalyse, van het Gedachten Analyse Programma (GAP) is een hulpmiddel om evenwicht te brengen tussen de stem waar je mee denkt en je brein. Nu beschikbaar als zelftraining. Wij zien het als de (r)evolutie van het denken.

PowerPoint.

De communicatie met anderen

Kernbehoeften, een zelftraining

Niet zichtbare behoeften die ieder mens heeft kunnen voor miscommunicatie, terughoudendheid zorgen en  invloed op de samenwerking hebben. Wanneer iemand de eigen (kern)behoeften niet in de ander of in de werksituatie herkent vraagt dat dagelijks meer energie. Kennis van deze kernbehoeften kan deze patronen doorbreken. In de zelftraining wordt geleerd hoe deze verschillen in behoeften te herkennen zijn  en hoe hier mee om te gaan. Teambuilding via het individu. Een verbetering van binnenuit. 

 PowerPoint.