Gedachtenanalyse voor de hulpverlening

Problemen benaderen als ontwikkelingsvraagstukken

Problemen die mensen hebben als ontwikkelingsvraagstukken benaderen is de toepassing met gedachtenanalyse.

Gedachtepatronen die zichtbaar zijn gemaakt zijn weliswaar meestal niet de oorzaak, maar worden opgeroepen door een situatie of gebeurtenis.

De hulpverlener leert gedachtenanalyse als gids te gebruiken

Hiervoor leert zij of hij de kerngedachten herkennen in de uitspraken van de cliënt. De tweede mogelijkheid is om de kerngedachten met gerichte vragen zichtbaar maken en deze samen met de cliënt gaan herwaarderen. De cliënt leert daarmee binnen het speelveld van de mogelijkheden van het denken te blijven.

Het zijn de kerngedachten die de cliënt tegenhouden om in evenwicht te komen en zo veel mogelijk te blijven. Piekeren, stress en burn-out zijn hier praktijkvoorbeelden van.