Preview Gedachtenanalyse

Recensie Biblion

Hoe je denkt heb je geleerd in je jeugd. Van je ouder(s) en andere mensen uit je omgeving. Zij waren zich niet bewust van het speelveld van hun denken. Alle kerngedachten kwamen voorbij en ze werden niet gefilterd. Hoe zou dat ook kunnen?

 

Je kan jouw gedachten nu filteren

Filteren, voor dat het gevoel, wat door de gedachten wordt opgeroepen, jou overmant en gaat beheersen.

Gedachten over het verleden, gedachten van nu, gedachten over de toekomst. Filteren op: kloppen die gedachten en passen die bij mij?

Er zit een fout in de manier van denken van mensen

Die fout heb je van je opvoeders en van anderen in je jeugd doorgekregen. Die hebben het weer van hun ouders doorgekregen en zo gaat het door. De fout dat we, wanneer we denken, niet beseffen dat we niet kunnen weten wat er straks, morgen, volgend jaar, zal gebeuren.

We creëren een verwachting en lijden onder de teleurstelling

Een teleurstelling die we zelf, met gedachten, hebben gecreëerd. Iets komt niet uit of loopt heel anders wat we dachten te weten. In plaats van naar onze manier van denken te kijken zoeken we de oorzaak in personen of situaties. Zo blijft dat gedachtepatroon ons een leven lang slopen.

Denken doen we met taal, met woorden

Woorden zijn de codes die wij mensen hebben bedacht om de wereld te begrijpen, te ordenen. Omdat wij denken in codes, moeten de codes goed zijn om goed te kunnen denken. De codes zijn niet compleet. Er missen een aantal codes, een een aantal begrippen. Die codes zijn de zes kerngedachten. De begrippen die de context voor de codes vormen zijn het speelveld van ons denken en de kernidentiteit.

We denken niet goed en dat komt door de codes

Daarin zit een fout. De codes moeten in een context staan. In oorzaak en gevolg. Die context is het speelveld van ons denken. Het speelveld geeft de grens aan van wat wij mensen kunnen weten. Die grens gaan we over als we denken met drie kerngedachten. Daaraan kun je de grens herkennen.

Bevrijd jezelf van die oude gedachten uit het verleden

Het verleden is voorbij. Het enige wat je ermee kan is ervan leren en goed proberen te maken wat je fout hebt gedaan. Het is de wet van het evenwicht.

De toekomst bestaat niet, alleen maar in je denken

Je bent, als je dat beseft, toeschouwer van het verleden en toeschouwer van de toekomst.  Je bent al in het nu, in de werkelijkheid. Zo dichtbij is het.

Wat je kunt leren is steeds weer op die positie terug komen

Je hebt met het Gedachten Analyse Programma een hulpmiddel. Een filter om je eigen gedachten bij te stellen. Dat hadden jouw ouder(s) niet. Jij kan het patroon doorbreken door met deze kennis naar je eigen gedachten te gaan luisteren en gedachten bij te stellen als jij dat nodig vindt. Je kunt met je eigen gedachten aan de gang. Erachter komen wat je denkt. Daar meer grip op krijgen.  Dat is de opzet.

_________________________________________

Ook bij elke bibliotheek te verkrijgen  met de volgende omschrijving. 

Zelfhulpgids voor gedachtenanalyse. Technieken voor verandering in denken waardoor meer evenwicht in het leven kan ontstaan.

_________________________________________

Hier te koop. Bij Bol, Managementboek, alle boekwinkels, Bruna, Ako, enz.

Scroll Up