Gedachtemanagement met gedachtenanalyse

Wat is gedachtenanalyse

Gedachtenanalyse is een filter om die gedachten en uitspraken te herkennen die bepalen welke kant het denken opgaat.

Tussen al die gedachten die wij mensen hebben en de uitspraken die we doen en horen bevinden zich zes kerngedachten. Zes soorten gedachten.

Je kunt het zien als zes wissels van een spoor. De wissel bepaalt de richting. Bij gedachten bepaalt een kerngedachte de denkrichting.

De zes kerngedachten

De kerngedachten zijn:

  1. Niet te beantwoorden vragen,
  2. Toekomstgerichte overtuigingen,
  3. Niet herkende fantasiegedachten,
  4. De mensen in je denken,
  5. Opdrachten en
  6. Besluiten.

Je kunt ze leren herkennen zoals je dat bij verkeersborden doet. Hé, dat is een rond bord met een rode rand, leer je. Verboden in te rijden. Later weet je het in een flits. Zo is het ook met de zes kerngedachten. Hé, dat is een vraag, weet ik dit? Kan ik dit weten? Dan sta je op de wissel. Ga ik door of stop ik met dit denkproces. Dat is de keuze. Het hebben van een keuze is een doorbraak. Het is grip krijgen op je gedachten.

Besluiten vormen dikwijls het einde van een denk- of overlegproces. Op grond van welke gedachten/overwegingen wordt het besluit genomen? Het filter zuivert het besluit.