Doelgroepen

Trainers

Team individualisering met deze invalshoek. De verschillen zichtbaar maken in gedrag, manier van reageren en de wijze van communiceren. Op deze manier begrip creëren voor het anders zijn en leren elkaar aan te vullen. Een korte training van twee dagdelen, met behulp van het online communicatieprofiel en de handleiding: ‘De mens achter de communicatie’..

Leidinggevenden/medewerkers

Met deze nieuwe kennis en vaardigheden wordt het mogelijk om in een organisatie individueel te coachen en groepen te coachen.

Samenwerken met deze kennis geeft de mogelijkheid om verschillen te gaan herkennen en elkaar vanuit de eigen invalshoek aan te gaan vullen.

De coach

De cliënt inzicht geven in de persoonlijke behoeften en daarmee de persoonlijke communicatiepatronen  draagt bij aan het versterken van de identiteit. Problemen op dit vlak worden zichtbaar en kunnen verholpen worden.

Mediation

Een belangrijk onderdeel van meningsverschillen en conflicten kunnen veroorzaakt worden door twee verschillende invalshoeken. de een kan zich niet voorstellen dat de ander zo anders denkt en reageert. Invullingen kunnen het gevolg zijn. Door deze verschillen zichtbaar te maken kunnen deze conflicten worden geneutraliseerd.

Werving en selectie

Sluiten de behoeften van een kandidaat aan op de functie en werksituatie? Deze invalshoek bij een sollicitatie maakt het mogelijk om een misser en daarmee teleurstelling te voorkomen. daarnaast is het mogelijk om de kandidaat met deze kennis iets extra’s mee te geven om zich te onderscheiden en de inwerkperiode te verkorten.

Klantgerichtheid

Wanner er sprake is van klanten, dan is het mogelijk om met de kennis van de eigen behoeften en daarmee communicatiepatronen de duidelijk aanwezige behoeften van klanten te herkennen en daarmee gericht om te gaan.