De Wasstraat voor je gedachten beschrijft beknopt de methodiek van het Gedachten Analyse Programma. Met oefeningen.
Fragment uit het boek De wasstraat voor je gedachten. De methodiek van het Gedachten Analyse Programma (GAP)

Zover we kunnen weten zijn in de hele geschiedenis van de mens de grootste wensen voldoende voedsel, veiligheid, warmte en gezondheid geweest. We leven in de uitgekomen droom van onze voorouders. Blijkbaar zijn we niet in staat om dat te stoppen wat ons voortdrijft. ‘Alles gaat tegenwoordig zo snel’, is een uitspraak die duidt op situaties en gebeurtenissen. Onze gedachten gaan zo snel, is een uitspraak wat duidt op ons denken. De samenhang met situaties en ons denken is er.

We moeten vertragen en dat kan door ons denken te vertragen. Dat is een kern van het GAP. Leren stilstaan bij de gedachten die we hebben, is een vorm van vertragen. Af en toe even stilstaan. Niet bij alle gedachten, want dat gaat niet. Het zijn er te veel. We moeten leren stilstaan bij de kerngedachten die we tussen al die gedachten hebben. Zoals de toekomstgerichte overtuigingen. Het virus voor ons denken. Steeds maar nadenken over iets wat in de toekomst ligt om daar zekerheden te zoeken en denken te vinden. Zekerheden die er niet zijn. Niet kunnen zijn, omdat de toekomst er nog niet is. De situatie heeft nog niet plaatsgevonden.

Zoals de niet herkende fantasiegedachten. Stel dat, als, misschien, ik denk, zij denken, ik wou, ik zou, zijn allemaal aanzetten tot een langdurig denkproces over wat er misschien eventueel kan gaan gebeuren, of hoe het gegaan had kunnen zijn. Kan gebeuren, want dikwijls loopt het toch weer anders, of het is al voorbij.
Zoals de niet te beantwoorden vragen. Vragen die we onszelf stellen en dan zoeken we naar de antwoorden. Antwoorden die er voor ons niet zijn, omdat de mogelijkheden die we met ons denken hebben begrensd zijn. We zoeken, maar kunnen niets vinden en raken verstrikt in fantasiegedachten.

Kerngedachten, ze zitten tussen al die gedachten die we hebben. Soms goed voor ons en helpen ze ons verder. Soms slecht voor ons en houden ze ons tegen om vrij te zijn. Dat maakt de herkenning zo nodig. Steeds meer, steeds sneller gaan onze gedachten. De wereld om ons heen doet dat ook.
Toch is er een keuze. De keuze zit in hoe wij ermee omgaan. De keuze zit in hoe jij ermee omgaat. Af en toe je denken stilzetten kan hierbij helpen.

Nu hier te koop en in alle boekwinkels, Bol en Managementboek

Scroll Up