De verborgen kernbehoeften en communicatie

Het doel van deze online  zelftraining is het contact binnen organisaties, maar ook in het privéleven te verbeteren. Dit gebeurt door de verschillen in zes paar kernbehoeften tussen mensen onderling en de verschillen tussen mensen en een werksituatie zichtbaar te maken en de kennis te geven om hier gericht mee om te gaan.

De school voor praktische menskunde zoekt een partij die deze unieke online zelftraining in de markt wil zetten. Interesse? Vraag ter kennismaking vrijblijvend een toegangscode aan en verkrijg een persoonlijke uitslag en een handleiding in PDF

Info@schoolvoorpraktischemenskunde.nl   Telefoon: 0648273315.

Zes paar tegengestelde kernbehoeften

 1. Mensgericht) of productgericht of beide in gelijke mate.
 2. Teamspeler of solist of beide in gelijke mate.
 3. Risiconemend of risicomijdend of beide in gelijke mate.
 4. Overzichtzoeker of verschilzoeker of beide in gelijke mate.
 5. Resultaatgericht of sfeergericht of beide in gelijke mate.
 6. Moeter of willer of beide in gelijke mate.

Drie groepen mensen

Wat je per kernbehoefte bij mensen tegen kunt komen:

 1. Iemand die dezelfde kernbehoefte heeft als jij
 2. Iemand die een tegengestelde kernbehoefte heeft
 3. Iemand die beide kernbehoeften in gelijke mate heeft

Deze zes paar kernbehoeften zijn onbekend en kunnen daarom ook niet benut worden. Niet door de persoon zelf niet en ook niet door de organisatie waar de persoon werkzaam is.

De verborgen kernbehoeften kun je ze noemen. Ze zijn aanwezig in elk mens, in elke laag van de samenleving, elke branche, elke organisatie, elk gezin en hebben daar hun invloed.

Bewust zijn van het feit dat er op dit punt verschillende invalshoeken zijn en een kernbehoefte bij iemand herkennen heeft een aantal voordelen.

Het herkennen geeft de mogelijkheid om de ander beter in te schatten. Je weet een beetje wat je kunt verwachten.

Je weet niet precies wat deze gaat zeggen, maar je weet wel hoe de ander doorgaans reageert en waarschijnlijk in een toekomstige situatie gaat reageren.

Waarschijnlijk, want bij mensen weet je het nooit zeker. Dat is ook een deel van de differentiatie.

Je hoort en ziet bijvoorbeeld van welke kernbehoefte iemand het meeste gebruik maakt en je herkent de kenmerken die daarbij horen.

Dan komt het begrijpen. Je begrijpt waarom de ander zo reageert. En tot slot, je begrijpt jezelf beter en je kunt daar rekening mee gaan houden.

Vanuit het privéleven naar de werksituatie

Er is bewust voor gekozen om voor de herkenning van de kernbehoeften te beginnen met jouw privéleven. Met de mensen die jij goed kent of hebt gekend. Dat is jouw school. Met deze kennis kijken, luisteren en met gebruik van jouw herinneringen oefen jij jezelf met het herkennen van de kernbehoeften. Het levert je naast de herkenning ook de vaardigheid op om ermee om te gaan.

Wanneer je een partner hebt kun je ontdekken welke kernbehoeften die heeft. Dan ontdek je ook de verschillen in jullie kernbehoeften en begrijp je beter waardoor je elke keer tegen hetzelfde aanliep. Heb je geen partner dan kun je denken aan iemand die je goed kent.

Heb je kinderen of werk je daarmee dan kun je ze ook tegenkomen. Het kind kan een andere kernbehoefte hebben. Dat kan botsen of voor afstand zorgen. Weet je dat dit komt door de verschillen in kernbehoeften, dan heb je een keuze om er anders mee om te gaan. Een keuze die je eerder niet had.

Denken aan jouw ouder of ouders kan ook tot veel nieuwe inzichten leiden. Er kan zelfs een herwaardering uitkomen.

Je begrijpt door de kennis van de kernbehoeften waarom zij zo reageerden. Jij en jouw ouder(s) dachten en reageerden vanuit twee invalshoeken als gevolg van het verschil in kernbehoeften.

Oefen door met deze kennis aan mensen te denken. Familie, vriendinnen, vrienden, buren, enz. Hoe meer je oefent des de groter jouw vaardigheid wordt om de kernbehoeften bij anderen te herkennen en er met jouw communicatie anders mee om te gaan.

Met de ervaringen die je opdoet in jouw privésituatie heb je een basis van waaruit je naar de mensen in de werksituatie kan gaan kijken en luisteren.

De werksituatie en de kernbehoeften

Collega’s

Denk je met de nieuwe vaardigheid aan een collega, dan pluk je de vruchten van jouw oefeningen in de privésfeer.

Je begrijpt waarom de ander zo reageert en je kunt, als je dat wilt of nodig vindt, afstemmen op de kernbehoefte van de ander om de ander daarmee te bereken. Om contact te krijgen. Hetzelfde kun je doen bij een klant.

De functie

Met de kennis van de zes paar kernbehoeften is het ook mogelijk om naar jouw functie te kijken.

Een functie vraagt bepaalde kernbehoeften. Jij biedt bepaalde kernbehoeften.

Dat zijn kwaliteiten wanneer deze tot hun recht kunnen komen, dus aansluiten op wat de functie aan kernbehoeften vraagt. Door de functie met deze kennis te scannen met jouw persoonlijke uitslag kun je ontdekken welke kernbehoeften aansluiten en welke niet of minder.

Het kan voor jou een gemis zichtbaar maken. Weet je op welk gebied dit ligt dan kun je er bewuster mee omgaan.

Het team

Met de kennis van de kernbehoeften kun je denken aan en kijken naar het team of de groep waar je deel van uitmaakt. Er staat bij de omschrijving van elk paar kerngedachten een teamoefening om zichtbaar te krijgen hoe de verdeelsleutel van een kernbehoefte in een team is.

Evenwicht van de aanwezige kernbehoeften is wenselijk omdat dan zowel de input van de ene als de andere kernbehoefte aanwezig is.

Zo kan bijvoorbeeld de productgerichte kernbehoefte in een team overheersen en de tegengestelde behoefte mensgericht weinig tot niet aanwezig is. Dit kan in de praktijk betekenen dat er dan geen of onvoldoende input is van het mensgerichte.

Het gevolg kan zijn dat dit in de uitvoering problemen oplevert. Welke dit zijn, wordt bij elk paar kernbehoeften beschreven.

Dit is de weg voor de herkenning

 • De verborgen kernbehoefte is niet zichtbaar.
 • Wordt met deze kennis zichtbaar aan het gedrag wat hieruit voortkomt
 • Wordt met deze kennis zichtbaar aan de reacties die hieruit voortkomen
 • Wordt met deze kennis hoorbaar aan de communicatie die door de kernbehoefte wordt beïnvloed.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *