Sinds 1995 geeft de school voor praktische menskunde coaching en trainingen waarbij de twee door de school ontwikkelde methodieken centraal staan.

Kernbehoeften

Trainingen

De kernbehoeften, ontwikkeld vanaf 1997, zijn gebruikt bij coaching en bij teambuilding. De invalshoek hierbij is om de aanwezige verschillen in zes paar behoeften tussen teamleden zichtbaar te maken. Een van de effecten is dat steeds meer het besef komt dat ieder mens verschillend is. Met de kennis van de verschillen opent zich de mogelijkheid om elkaar en elkaars reacties beter te begrijpen. Elkaar beter begrijpen en kunnen aanvullen is de inzet.

Coaching

Het behoeftenprofiel werd veel gebruikt bij de individuele coaching. Hiermee werden verschillen zichtbaar van wat de werkende bood en welke behoeften de werksituatie vroeg. Deze verschillen waren onderdeel van de coaching.

Gedachtenanalyse

Trainingen

Gedachtenanalyse, van het Gedachten Analyse Programma, één van twee de ontwikkelde methodieken, is ingezet bij coaching en veelal bij grote veranderingen binnen bedrijven die onrust veroorzaakten. Ziekteverzuim verminderen met Gedachtenanalyse was eveneens een terugkerend onderdeel. Gedachtenanalyse richt zich op de belevingswereld van mensen. Soms is er maar één keuze en dat is hoe je omgaat met teleurstellingen, onzekerheden over jezelf of situaties. De belevingswereld heeft hier een grote invloed op. Tussen de gedachten van die belevingswereld zijn het zes kerngedachten die de denkstromen sturen. Herkenning van deze kerngedachten geeft een nieuwe mogelijkheid en dat is stil te kunnen staan bij de kerngedachten die op dat moment een rol spelen. Daarmee wordt het mogelijk om, door stil te staan bij en na te denken over de herkende kerngedachte,  invloed uit te gaan oefenen op de belevingswereld.

Coaching

Met de kennis van de kernidentiteit en de zes kerngedachten, die het evenwicht van iemand in de weg kunnen staan, gaat de aandacht minder uit naar de situaties of gebeurtenissen en meer naar de vraag: hoe ga je ermee om.  Piekeren, stress en burn-out worden als een ontwikkelingsvraagstuk benaderd. Met gedachtenanalyse ontdek je welke kerngedachten hierbij een rol spelen en hier hoe je hier meer  grip op kunt krijgen.