Sfeergericht versus resultaatgericht

Een team wat voornamelijk bestaat uit sfeergerichte medewerkers heeft een vergadering waarbij aandacht voor elkaar en een goede sfeer centraal zullen staan. Dat is toch een goed gegeven zou je denken. Zeker, maar er kleven ook nadelen aan zoals aan iedere bebehoefte nadelen kunnen zitten wanneer  men hier niet mee bekend is.

Eerst koffie en wat heen en weer gepraat over Jan met zijn zieke vrouw. Maar hoe lang moet zo’n gesprek duren? Voor een resultaatgerichte leidinggevende die ook oprecht meevoelt met Jan, zal de aandacht sneller verslappen. ‘Er moet vergadert worden mensen. Jongens, zullen we even bij de les blijven. Punt 1. van de agenda, wat doen we ermee’.

Hoe zou het in een vergadering gaan wanneer de leidinggevende net zo sfeergericht is als het overgrote deel van het team? Ook deze persoon zal op een gegeven moment met het eerste agendapunt komen. Het is alleen de vraag of de hele agenda afgewerkt zal worden. Het moet wel gezellig blijven.

Sfeergericht versus resultaatgericht in de privésfeer

Een jongetje komt thuis uit school. ‘Heb je het leuk gehad op school vandaag? Het weer was in ieder geval wel lekker om buiten te spelen. Heb je het naar je zin gehad? We gaan eerst gezellig thee drinken voordat je aan je huiswerk gaat. Oké?’

Een voorbeeld van een meer sfeergerichte moeder.

Een jongetje komt thuis uit school. ‘Hoe ging het vandaag op school? Wat denk je, is die rekentoets goed gegaan? Heb je nog cijfers gehad? Wanneer krijg je weer een toets? Als je je thee op hebt, ga je eerst aan je huiswerk. Dan heb je dat maar gehad. Oké?’

Een voorbeeld van een meer resultaatgerichte moeder.

Willer versus moeter

‘Dat kan je ook wel gewoon vragen’ versus ‘het moet toch gebeuren’. De willer tegenover de moeter. Twee behoeften met twee duidelijke uitingen van een communicatiepatroon. ‘Ik moet niks’ tegenover ‘doe niet zo moeilijk’.

Waar de moeter de logica van oorzaak en gevolg hanteert, zal de willer bijna allergisch reageren op het woord ‘moet of moeten’. De bijna commandotoon van de moeter, werkt vaak averechts op de willer. Het moeten overwerken om de simpele reden dat het werk afmoet, wordt door de willer ook wel gezien, maar die zal positiever reageren op een vraag. In een vraag ligt immers de mogelijkheid van een eigen keuze. ‘Jij blijft toch ook overwerken?’ De eigen keuze, ook al is die er eigenlijk niet, maar het klinkt wel beter dan Iedereen werkt over, dus jij ook.’

De moeter: Als het werk niet op tijd af is, dan krijgen we een hoop gedoe, dus we moeten wel doorwerken. De logica van oorzaak en gevolg.

De willer: Als het werk niet op tijd af is, dan komt dat omdat we niet genoeg mensen hebben. Oh ja, en ik moet natuurlijk niets.

Ook in de privésfeer zijn moeters en willers

Zonder kennis van behoeften met de daarbij behorende communicatiepatronen kan miscommunicatie en irritaties ontstaan bij mensen met de tegengestelde behoeften. ‘Zorg er nou voor dat je kamer opgeruimd is, dan kan je vanmiddag buiten spelen’ is een voorbeeld van de logica van oorzaak en gevolg. Of het kind hieraan gehoor zal geven bepaalt of het ook een moeter is, of juist een willer. Het moetertje zal eerder aan de opdracht voldoen dan het willertje. Die zet de hakken in het zand en zal duidelijker laten blijken daar dus totaal geen zin in te hebben. Vanwege de rolverdeling ouder-kind zal deze er wel aan beginnen, maar er is een grote kans, dat ‘s middags de kamer nog steeds niet helemaal opgeruimd is.

‘Buurman de heg moet gesnoeid worden’. ‘Bekijk het, dat bepaal ik zelf wel’ denkt de buurman.  ‘Joh, kijk gewoon of je vanmiddag of anders morgen daar tijd en zin in hebt’ zegt zijn vrouw. Of deze vrouw nu kennis heeft van de behoefte van waaruit haar man communiceert, of dat zij haar man lang genoeg kent om te weten dat zo’n opdracht averechts werkt, de juiste toon is in ieder geval door haar gevonden. En misschien is zijzelf ook wel een willer. Wat in ieder geval werkt, is het hebben van de eigen keuze. Vanmiddag, of anders morgen.

Leiding geven met de kernbehoeften

Leiding geven in harmonie met medewerkers is vaak een grote wens van iedereen die daarmee te maken heeft. Helaas is het dikwijls een utopie. Niet alleen voor degene die leiding geeft, maar evengoed voor de medewerkers.

Miscommunicatie, terughoudendheid en gedoe komen regelmatig bij beide partijen voor en dat heeft alles te maken met de nu nog onbekende tegengestelde behoeften die iedereen heeft.

Maar wat zijn communicatiepatronen

Een korte uitleg. Aan de basis van een belangrijk deel van de communicatie staan zes paar tegengestelde behoeften van mensen. Vanuit deze behoeften ontstaat de motivatie, bepaald gedrag, een bepaalde manier van reageren en een wijze van communiceren. Daarin zijn de communicatiepatronen te herkennen.

Laten we een productgerichte leidinggevende als voorbeeld nemen

De behoefte van deze man of vrouw is gewoon bezig zijn met iets en in mindere mate met iemand. Een behoefte die nu nog onbekend is.

Blijven we bij de leidinggevende, dan zal voor deze persoon bijvoorbeeld een rapportage maken, vaak een kolfje naar zijn of haar hand zijn. Gesprekken hebben doorgaans ook een productgericht onderwerp. Naar medewerkers toe zullen werkzaamheden eerder het onderwerp van gesprek zijn, dan hun wel en wee. Dit zijn de communicatiepatronen die niet verborgen zijn, maar duidelijk zicht- en hoorbaar. Het is juist de onbekendheid met deze patronen die voor onrust kunnen zorgen.

Miscommunicatie

Wat kan er gebeuren, wanneer een resultaatgerichte leidinggevende een sfeergerichte medewerker tegenover zich heeft, De leidinggevende: ‘Dat rapport ziet er echt geweldig uit. Mijn complimenten’. Leuk toch, zo’n compliment? Zeker, tenminste voor een medewerker die ook resultaatgericht is. Die loopt tevreden weg. Maar hoe zou iemand reageren met de tegengestelde behoefte? Iemand die meer sfeergericht is? Deze medewerker zal stil kunnen vallen. Deze medewerker kan niet zoveel met zo’n compliment. ‘Hij of zij denkt zeker dat de kaboutertjes dat rapport hebben geschreven’. ‘Het gaat alleen maar om het resultaat en niet om mijn aandeel daarin’.

De voordelen van deze kennis

Één rapport, twee mensen met een tegengestelde behoefte. Miscommunicatie, onvrede en terughoudendheid. En het is mogelijk dit allemaal te voorkomen, wanneer beiden hun eigen behoefte en de daarbij behorende communicatiepatronen zouden kennen. Ken je die van jezelf, dan ben je ook in staat de tegengestelde behoefte van de ander te weten. Dat doe je door de communicatiepatronen van de ander te herkennen. Iedereen heeft beide behoeften in zich, maar vaak voert één de boventoon. Het leren herkennen hoeft dus niet perse een grote opgave te zijn. Bijkomend voordeel is, dat je bij jezelf de tegengestelde behoeften wat meer in evenwicht kunt brengen. Vooral als één behoefte piekend is.

De mens achter de functie

 

Het gaat maar door, de top-tienlijstjes. 20% van de mensen gaat weg als zij ergens meer kunnen verdienen, 15% als zij meer opleidingsmogelijkheden kunnen krijgen, 25% Voor de sfeer, enz.

Het oude denken, wat er maar moeilijk uit te krijgen is. Mensen zijn individuen. Wie wil er weg en waarom, dat is de vraag. Het is tijd voor Communicatie Nieuwe Stijl met aan de basis de zes tegengestelde behoeften die de motivatie, het gedrag, de manier van reageren en de manier van communiceren bepalen.

De goede mensen die je als werkgever wilt behouden, op deze manier leren kennen. Dat is de bindende factor.

Sollicitanten communicatie nieuwe stijl

Een nieuwe baan

Hoera, je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je begint je voor te bereiden door je in te lezen in de functie en stelt vragen op om niet met je mond vol tanden te staan. Maar het kan ook zijn dat je nog niet uitgenodigd bent voor een gesprek en naar het UWV moet om te kijken of er een geschikte baan voor je is.

In beide gevallen kan het uitermate belangrijk zijn om jouw onbekende behoeften te kennen, om meer zekerheid te krijgen of een bepaalde baan waarop je hebt gesolliciteerd,  of de banen die het UWV aanbiedt, geschikt voor je zijn.

Wat heeft een baan te maken met behoeften zal je je afvragen. Het antwoord is veel. Maar eerst nog een uitleg wat er mee bedoeld wordt.

Iedereen heeft zes paar tegengestelde behoeften die gebruikt worden in de communicatie. Nu nog verborgen en onbekend, maar met het communicatieprofiel een tool om je doel te bereiken. Onbekendheid met deze verborgen behoeften kunnen voor miscommunicatie en verkeerde baankeuzes zorgen. Ben je bijvoorbeeld een mensen-mens, dan lijkt een baan als telefoniste misschien er één uit duizenden. Wanneer je echter de hele dag communiceert met (onbekende) mensen, dan zal je het echte contact waar jij behoefte aan hebt, te weinig aanwezig zijn. Tijd om met collega’s te communiceren is er ook te weinig.

Met de kennis van jouw persoonlijke behoeften wordt het mogelijk om vanuit deze persoonlijke invalshoek naar de functie, naar de werksituatie. en als dat mogelijk is ook naar de leidinggevende en collega’s te kijken. Met deze kennis kan je er zelfs voor een baan kiezen die niet altijd aansluit op jouw behoeften. In zo’n geval is het dan jouw eigen keuze en niet iets wat jou overkomt.

Teamindividualisering

Communicatie in de werksituatie vanuit een andere invalshoek

  • Communicatiepatronen worden sterk beïnvloed door de behoeften van een mens.
  • Behoeften die zichtbaar zijn in gedrag, de manier van reageren en de wijze van communiceren.
  • Omdat mensen verschillende behoeften hebben zijn er verschillende communicatiepatronen.
  • Deze zorgen ervoor dat men elkaar niet begrijpt en veroorzaken afstand en miscommunicatie.

Lees meer