Bezorgd zijn en je zorgen maken

Taalkundig is er al een verschil. Iemand is bezorgd of iemand maakt zich zorgen.

Het zorgen maken lijkt een meer actieve reactie op een situatie of gebeurtenis. Je maakt (werkwoord)  je zorgen.

Het effect van bezorgd zijn, is een verhoogde alertheid gericht op een bepaalde situatie. Bij zorgen maken gebeurt het tegenovergestelde. Mensen die ik dat vroeg omschreven zorgen maken als iets wat hun overkwam. Hoewel een ieder wel wist dat zorgen maken geen zin heeft en dat het een aanslag op lichaam en geest is, was de meest gehoorde reactie: dat gebeurt nu eenmaal. Daar kan je niets aan doen. Ik kan het niet stoppen of tegenhouden.

Bezorgd zijn, lijkt een functie te hebben. Aandacht en alertheid voor iets wat in de toekomst kan gebeuren.

De functie die zorgen maken heeft, werd tijdens het onderzoek niet duidelijk. Geen van de geïnterviewden had hier een antwoord op. Een ieder vond het zinloos en beschreef zorgen maken als iets wat blijkbaar bij de mens hoort. Het gebeurt gewoon.

Genoeg redenen om naar de bron te zoeken die aan de basis ligt van zorgen maken. Duidelijk werd dat te veel informatie of te weinig informatie in veel gevallen een rol speelde. De patronen werden zichtbaar toen naar de gedachten werd gevraagd van het moment dat het zorgen maken begon. Het bleek dat bij alle personen één of meerdere vragen de rode draad was die zij deelden.

De situaties waren uiteenlopend. De reactie was hetzelfde.

  • Situatie: iemand is te laat.
  • Reactie: waar blijft zij nou? Er zal toch niets gebeurd zijn?
  • Effect: angstgevoel
  • Reactie: fantasiegedachten. Als ze maar geen ongeluk heeft gehad.

 

  • Situatie: Iemand maakt een opmerking
  • Reactie, vragen als: waarom zei hij dat?
  • Effect: gevoel van onrust.
  • Reactie: fantasiegedachten. Misschien is hij op mijn baan uit.

De bron van zorgen maken wordt dus gevormd door vragen. Niet te beantwoorden vragen. Leer daarom het speelveld van je denken herkennen en gebruik het speelveld als filter bij de vragen die je jezelf stelt. Daarmee kom je in een andere belevingswereld. De wereld van de werkelijkheid.

Het is één van de gedachtepatronen die een rol spelen bij de opbouw van stress, piekeren en natuurlijk zorgen maken.