Coronavirus and thought analysis

39 Pages PDF. Free download here: Coronavirus and mind analysis a self-training

The Coronavirus

You don’t know exactly what it does, you don’t know how long it takes, you don’t know what the consequences are.

You do not know.

Not knowing is one of the causes of anxiety.

Gedachten Analyse Programma (GAP) is a tool to deal with fears differently.

Thoughts are fear. The feeling shapes the world of experience

This self-training was made by us to provide a tool to visualize the thought processes that play a role in feelings of anxiety. This tool provides an opportunity to exert more influence on these thought processes.

A lot is coming our way
We are very much in our heads to process all that and give it a place. Thinking about it is a big part of our experience and sometimes there is only one choice and that is how you deal with a situation.

The experiences with the recognition of the core thoughts are mainly based on feelings of fear when applying for a job, threatened dismissal, a performance appraisal, etc. All very different situations than those currently in play. Fear of the Coronavirus and its consequences. Different situations, but with the same thought patterns.

That is the reason for us to develop this self-training. It is an aid. No more and no less.

De zelftraining Coronavirus en gedachtenanalyse in het kort

(Uit de zelftraining Coronavirus en gedachtenanalyse).

Hier vrij te downloaden 39 Pagina’s in PDF.

 

De zelftraining bestaat uit twee delen 

In deel 1 van de zelftraining leer je jouw positie in tijd. Je leert te denken vanuit het moment, vanuit het NU. Je zult ontdekken dat NU zo dichtbij is, dat we er massaal overheen kijken. Het eerste deel is bedoeld om jou zo goed mogelijk uit te leggen en te laten ervaren waarom je de drie kerngedachten moet gaan leren.

In deel 2 leer je bij jezelf de drie kerngedachten herkennen en bij anderen in de uitspraken die je hoort.

Wat je in deze zelftraining leert is het leren herkennen van drie soorten gedachten, daarbij rekening houden met twee natuurwetten die de mogelijkheden en onmogelijkheden van het vermogen van ons denken bepalen. We denken vaak iets te weten wat we in de werkelijkheid niet kunnen weten.

De twee grenzen die het speelveld van je denken aangeven

Er zijn twee grenzen die de mogelijkheden en onmogelijkheden van jouw denken vormen. De grenzen tussen wat je wel en wat je niet kunt weten.

1.      Wat je niet kan weten is wat er in de toekomst gaat gebeuren. Je kunt het alleen inschatten, want dikwijls gebeurt er toch iets anders dan je eerder dacht te weten.

2.      Wat je niet kunt weten is wat een ander denkt en voelt. Al ken je iemand nog zo lang en nog zo goed, je kunt niet echt weten hoe die denkt en daarmee weet je niet hoe die gaat reageren. Ook dat kan je alleen inschatten.

Met dat in je achterhoofd leer je de drie kerngedachten herkennen en te herwaarderen.

Een herkende kerngedachte herwaarderen

Herwaarderen is de herkende kerngedachte even te overdenken, en als jij dat nodig vindt bij te stellen. Dat is de nieuwe keuze die je dan hebt,. Met deze kerngedachten ga je, nu nog onbewust, de grenzen van het kunnen weten over. Daar bouw je piekeren, stress en angsten op, door het gebruik van de drie onderstaande kerngedachten.

1. Niet te beantwoorden vragen

2. Toekomstgerichte overtuigingen

3. Niet herkende fantasiegedachten

De manier van leren

Het leren is vergelijkbaar met het leren herkennen van verkeersborden. Voor de herkenning van een verkeersbord noemde je voor het aanleren eerst de kenmerken, ‘het is een rond bord met rode rand en wit in het midden’.

Vervolgens leer je: Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Je mag deze weg met geen enkel voertuig inrijden.

Doordat in je hoofd te herhalen komt het in je geheugen. Hoe meer je het herhaalt hoe sterker het wordt. Later zie je het bord en zonder na te denken weet je in een flits welk verkeersbord dat is, wat het betekent, en hoe je daarop moet reageren. Zo is het ook met de drie kerngedachten. Je zet door de herkenning even je gedachtestroom stil. Als metafoor is het trein die een wissel passeert. Een wissel die de richting van een gedachtestroom bepaalt.

Afhankelijk van welke kerngedachte je herkend, zijn dit de reacties die je leert te geven

‘Hé, dat is een vraag’. ‘Weet ik het antwoord’. ‘Kan ik dit weten?’ (Niet te beantwoorden vragen).

‘Hé, dat is overtuiging’. ‘Weet ik dit?’ ‘Kan ik dit weten?’ (Toekomstgerichte overtuigingen).

‘Hé, dat is een fantasiegedachte’. ‘Dat is één mogelijkheid’. ‘Nu ik dat weet kan ik meer mogelijkheden bedenken. 5+1’. (Niet herkende fantasiegedachten).

Zo leer je jezelf vanuit het nu te denken. Zo herken je de kerngedachten die over de grenzen van het vermogen van je denken gaan. Kerngedachten die kunnen leiden tot piekeren, bepaalde angsten, stress, en andere zaken waar je last van hebt en waar gedachten bij komen. Zo krijg je meer grip op jouw gedachteprocessen en daarmee op jezelf..

Coronavirus en gedachtenanalyse

39 Pagina’s PDF.

Hier vrij te downloaden: Coronavirus en gedachtenanalyse een zelftraining 39 pagina’s PDF.

Het Coronavirus

Je weet niet precies wat het doet, je weet niet hoe lang het duurt, je weet niet wat de gevolgen zijn.

Je kunt het niet weten.

Het niet weten is één van de oorzaken van angstgevoelens.

Het Gedachten Analyse Programma van de school voor praktische menskunde is een hulpmiddel om anders met angsten om te gaan.

Meer lezen

Boeken

Nieuw: Coronavirus en gedachtenanalyse. Een zelftraining, 39 Pagina’s PDF. Hier vrij te downloaden

   

 

 

 

 

 

Nieuw. Communicatiecursus voor de hulpverlening. Als e-book hier direct te downloaden  15,00. 145 Blz. PDF. Gedrukte uitgave € 29,95 hier te koop. 145 Blz.  

 

 

 

 

 

 

Gedachtenanalyse voor jou. Gedrukte uitgave € 23,00 Uitgever School voor praktische menskunde Hier te koop.  

 

 

 

 

 

 

Gedachtenanalyse voor studenten. Gedrukte uitgave € 23,00 Uitgever School voor praktische menskunde ISBN: 9789082785357 Hier te koop.

Teamindividualisering een zelftraining. Gedrukt. Uitgever: School voor praktische menskunde 

ISBN: 9789082384192 Hier te koop €25,- en in alle boekwinkels, Bol en Managementboek.  

 

 

 

 

 

 

Gedachtenanalyse een zelftraining

Gedrukt.

Uitgever: School voor praktische menskunde

ISBN:  978-90-823841-8-5

Hier te koop € 25,- en in alle boekwinkels.

Recensie Biblion hier.

De mens achter de communicatie. Handleiding. Gedrukt.

School voor praktische menskunde. Herman Beuker

ISBN 9789082384109      72 Pagina’s.

Alleen verkrijgbaar bij communicatietraining behoeften en communicatie

Gedrukte versie bij deelname groepstrainingen met certificaat en/of licentie.

De wasstraat voor je gedachten. Gedrukt. Uitgever School voor praktische menskunde.

ISBN 9789082785302     

74 Pagina’s.  Alleen verkrijgbaar bij trainingen.                                                                   

Motivatiebehoeften van de sollicitant
 
 
                                                                                       
 
 
 

 

Motivatiebehoeften van de sollicitant E-Book 2013  €9,00

ISBN 9789402104172

School voor praktische menskunde H. Beuker

Uitverkocht

                                                     

Adviseren over motiveren voor de HRM-professional / druk 1 2009 Beuker Uitgever Kluwer. Uitverkocht.

Beter selecteren van sollicitanten / druk 2 2008 H. Beuker Uitgeverij WEKA Uitverkocht                                      

Beter selecteren van sollicitanten onder de loep / druk 1 2006 H. Beuker uitgeverij WEKA Uitverkocht

                                              

Gedachtemanagement / grensverleggend denken / druk 1 2005 H. Beuker Uitgever Nelissen Uitverkocht

 

Een mens lijdt dikwijls ’t meest door ’t lijden dat hij vreest

Een uitspraak die wordt toegedicht aan Revius, Jacobus -, 1586-1658 en vele anderen. (Bron Onze taal). Het is dus niet duidelijk bij wie de oorsprong ligt.

Wel maakt de geschiedenis duidelijk dat het lijden van wat de mens vreest niet iets van de laatste tijd is. Ook bij de Romeinen werd de vrees met de paplepel ingegoten. Historianet. Het lijden van wat de mens vreest is van alle tijden.

We maken ons zorgen. We zijn bang voor iets in de toekomst. Een baan, een gesprek, gezondheid, bang voor hoe iemand gaat reageren of hoe iets af zal lopen. We zitten veel in ons hoofd om dat allemaal te verwerken en een plaats te geven. Nadenken over, het vormt een groot deel van onze belevingswereld.

Aangeboren of aangeleerd

Bang zijn en angst hebben lijken aangeboren. Een oud overlevingsmechanisme wat in de mens zit. Iets waar je mee moet leren leven. Het lijkt te horen bij de mens.

Want, zal jij niet bang zijn als ……….. en dan komen al die situaties die een mens tegen kan komen.

Het onderzoek

Het onderzoek van de school voor praktische menskunde geeft wat anders aan. Dat maakt zichtbaar dat het lijden van wat de mens vreest is aangeleerd, met de volgende onderbouwing.

We denken in taal

De taal bestaat uit de codes die door de mens zijn ontwikkeld. Zo loopt een moeder met haar kleine kind door het park. ‘Kijk’ zegt ze ‘dat is gras’. Wanneer ze weer door het park loopt en het kind roept gras, dan is de moeder blij verrast. Ze heeft een code doorgegeven.  Net als haar ouder(s) en voorouders dat deden. Het begin van het benoemen en de codes overbrengen. ‘Huis, boom lucht, enz. Zo leert de mens als kind de codes van de taal en begint het denken.

Naast het leren van woordjes en zinnen leert het kind ook de manier van denken van de ouder(s). Het kind ziet en hoort de verwachtingen en leert ook verwachtingen te hebben. Het ziet en hoort de teleurstellingen, de angsten en de zorgen en leert ook te lijden voor wat het vreest.

Denken te weten of inschatten

Het ogenschijnlijk subtiele verschil tussen weten en denken te weten vormt een belangrijke oorzaak van bang of angstig worden. Hierbij wordt ook de rol van het gevoel duidelijk. Een gebeurtenis roept gedachten op. De gedachten die dan opkomen roepen een gevoel op. Wat ook kan is dat iemand zelf iets bedenkt wat een gevoel oproept. Gedachten vormen de angst. Het gevoel vormt de belevingswereld.

Het verschil tussen weten en denken te weten wordt gevormd door de grenzen van het kunnen weten. Het zijn de grenzen tussen weten en inschatten. De grenzen tussen weten en geloven. Twee grenzen, die de grenzen van het speelveld van ons denken vormen, bepalen de grenzen van het wel en van het niet kunnen weten.

Wat we niet kunnen weten, maar dikwijls wel denken te weten is:

1.     Wat we niet kunnen weten is wat er in de toekomst gaat gebeuren. De toekomst bestaat nog niet, de situatie heeft nog niet plaatsgevonden. We kunnen hde toekomst alleen inschatten, want veelal gebeurt er toch iets anders dan we eerder dachten te weten.

2.     Wat we niet kunnen weten is wat een ander denkt en voelt. Al ken je iemand nog zo lang en nog zo goed, je kunt niet echt weten hoe die denkt en hoe die gaat reageren. Ook dat kunnen we alleen inschatten.

De opbouw van angst

De gedachten waarmee we de grenzen van ons speelveld van het denken overgaan zijn drie soorten gedachten tussen alle gedachten die we hebben. Drie kerngedachten. Die kerngedachten hebben een naam hebben gekregen.

1. De niet te beantwoorden vragen

2. De toekomstgerichte overtuigingen

3. De niet herkende fantasiegedachten.

Ze zijn herkenbaar doordat ze een naam hebben gekregen. De herkenning maakt het mogelijk om bij deze kerngedachten stil te staan. Bijvoorbeeld ‘Hé, dat is een vraag’, om vervolgens te overdenken of een antwoord te vinden is binnen de mogelijkheden die je met je denken hebt. ‘Weet ik het antwoord?’ ’Kan ik dit weten?’

Mogelijk is dit wel het geval, dan kan het denkproces gewoon doorgaan. Is dit niet het geval, zoals bij een niet te beantwoorden vraag, dan heeft verder zoeken en denken geen zin. ‘Dat weet ik niet, dat kan ik niet weten’. ‘Het is een niet te beantwoorden vraag’, is dan de conclusie. Dan is een denkproces, wat anders uitmondt in piekeren en angst, bij de bron gestopt. Zo kun je grip krijgen op je gedachten.

Het Gedachten Analyse Programma van de school voor praktische menskunde is een ontwikkelingsmethodiek die ondermeer gebruikt kan worden om anders met angsten om te gaan.

Voor het gerichter om kunnen gaan met het Coronavirus en de effecten daarvan is een zelftraining ontwikkeld. Deze is hier vrij te downloaden.