Categorie: Kernbehoeften

Teamindividualisering

0 commentsKernbehoeftenboekteamindividualisering

Communicatie in de werksituatie vanuit een andere invalshoek Communicatiepatronen worden sterk beïnvloed door de behoeften van een mens. Behoeften die zichtbaar zijn in gedrag, de manier van reageren en de wijze van communiceren. Omdat mensen verschillende behoeften hebben zijn er verschillende communicatiepatronen. Deze zorgen ervoor dat men elkaar niet begrijpt en veroorzaken afstand en miscommunicatie.