School voor praktische menskunde,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
School voor praktische menskunde

KvK nr. 09088083

BTW-nr. NL001229145B36

Persoonsgegevens die wij verwerken:

School voor praktische menskunde verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Alleen de factuurgegevens worden opgeslagen en verder niet gebruikt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Dit gebeurt dus ook niet.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

School voor praktische menskunde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • School voor praktische menskunde verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De communicatie en/of relatieprofielen

School voor praktische menskunde stuurt geautomatiseerd toegangscodes voor het kunnen maken van persoonlijke- behoeftenprofielen alleen naar het e-mailadres, of e-mailadressen wat daartoe is opgegeven. De informatie wordt verder niet gedeeld met anderen en/of andere partijen.

Delen van persoonsgegevens met derden

School voor praktische menskunde verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

School voor praktische menskunde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het betreft alleen de naam en e-mailadres voor administratieve doeleinden. Niets van deze informatie wordt gedeeld of op een andere manier gebruikt.  Uitslagen zoals het persoonlijk profiel, functieprofiel, enz. worden per e-mail gestuurd naar degene die de desbetreffende vragen heeft ingevuld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

School voor praktische menskunde gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt, indien nodig, een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoolvoorpraktischemenskunde.nl.

School voor praktische menskunde wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

School voor praktische menskunde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@schoolvoorpraktischemenskunde.nl