Doe jezelf een plezier en stop met het hebben van verwachtingen

Geen verwachtingen meer leren hebben klinkt alsof er iets afgenomen wordt.

Een feestje, een vakantie, je ziet er al snel naar uit. Voorpret geeft je de mogelijkheid om je goed te voelen, ook of misschien wel juist als de omstandigheden van dat moment niet zo goed zijn.

Wat zijn verwachtingen?

Het woord bevat de termen ver en wachten. Toekomstgericht dus. Met gedachten is een situatie gecreëerd die een voorspelling geeft over een gebeurtenis in de toekomst of hoe een ander zal reageren. Deze gedachten roepen een gevoel op. Dit kan prettig tot onprettig zijn. Een gevoel wat wordt opgeroepen door gedachten. De werkelijkheid geeft aan dat de toekomst nog niet bestaat, de situatie heeft nog niet plaatsgevonden. Daarmee weet je niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Je kan het niet weten. Inschatten is wat je in de werkelijkheid kan doen.

Ons brein heeft niet geleerd om te gaan met het niet weten. Onrust levert dit op. Rust krijgen we daarentegen wanneer we denken wel te weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. We creëren rust door de toekomst in te vullen. Zelfs als die gecreëerde toekomst slecht voor ons is. Want beter een slecht perspectief, dan geen perspectief. Ons brein geeft eerder de voorkeur aan het wordt niets, dan ik weet het niet. Terwijl dit toch de werkelijkheid is. Een vaste baan, een goed pensioen, het zijn allemaal doelen in de toekomst.

Hebben we die doelen ingevuld, dan is het net alsof we daarmee een stukje toekomst hebben vastgelegd en dat geeft een goed gevoel.

We hebben ons territorium een stukje uitgebreid. Wat kan ons nog gebeuren. Op dat vlak in ieder geval niet veel. De toekomst in willen vullen zit verweven in ons denken, in onze communicatie en in ons behoeftepatroon. Bij mij, bij jou, bij de mens. En omdat iedereen het doet, lijkt het alsof het is, zoals het is. Een toekomstgerichte overtuiging kan een goed gevoel geven. Het kan je sterken, zelfvertrouwen geven, of energie om dat laatste beetje meer te geven.

De prijs is hoog

Met die overtuiging bouwen we een verwachting op. Hoe sterker de overtuiging, hoe sterker de verwachting. Met dat gevoel proberen we de tijd te overbruggen tot er duidelijkheid is. Het komt wel goed. Het gaat wel door.

En elke keer als de twijfel toeslaat, dan gaat het denken aan de gang met de informatie die het heeft in de hoop dat de overtuiging nog even sterk is. Redt je denken het niet, dan kan er al snel een ander gevoel opkomen. Onrust, twijfel, angst, wanhoop. En niet in de laatste plaats, er dag een nacht mee bezig zijn. Dat wil je voorkomen.

Redt je denken het wel, dan was het een sterke overtuiging. Je voelt je goed. Je voelt je zeker.

Totdat

En dan hoef je alleen maar terug te kijken op je leven. De keren dat je overtuigd was en het toch niet doorging. Of dat iets heel anders liep. De teleurstelling van de afwijzing, de schok van het vertrouwen. Weg zelfvertrouwen. Want hoe kun je jezelf vertrouwen als je iets zeker denkt te weten, wat vervolgens toch niet doorgaat. Dan is er de teleurstelling, die je vervolgens moet gaan verwerken. De teleurstelling gekoppeld aan de verwachting. De verwachting gekoppeld aan de toekomstgerichte overtuiging.

De verwachting is de drug voor de mens

De teleurstelling is de prijs die de mens betaalt. De drug geeft dat goede gevoel bij het denken aan de toekomst. Het gevoel dat de mens in de werkelijkheid niet kan krijgen.

Het alternatief is geen verwachtingen

Geen positieve. Geen negatieve. Buiten dat het een alternatief is, is het ook leren leven met de werkelijkheid. Je energie steken in omgaan met de werkelijkheid. Daarmee leren leven.

Geen verwachtingen. Het roept al snel iets op van saai. Geen hoogtepunten. Geen dromen en, niet in de laatste plaats, onmogelijk. Een mens zonder verwachtingen. Hoe ziet die er dan uit?

Want is het niet heerlijk om weg te kunnen dromen in een wereld die er beter uitziet dan de werkelijkheid? Weg te zakken in fantasieën over wensen, die met een toekomstgerichte overtuiging als zekerheid worden ervaren?

Maar wat gebeurt er nu echt als je het gedachteproces dat leidt tot het hebben van verwachtingen herkent en zou stoppen?

Wordt het dan wel zo saai? Mis je dan iets belangrijks in je leven? Dat hoeft niet, als je je richt op de mogelijkheid.

De mogelijkheid dat iets goed komt of doorgaat. Het besef dat het een mogelijkheid is kan je een goed gevoel geven. Je bent blij met de mogelijkheid, zoals je blij kunt zijn met elke goede mogelijkheid. Daarmee stop je bij de grens van de verwachting. Daarmee voorkom je dat je over de grens gaat. Daarmee stop je ook bij de grens van de teleurstelling.

De drug bereik je daarmee niet meer

De teleurstelling evenmin. Je leeft en voelt binnen het gebied wat aansluit op de mogelijkheden van je denken. Je denkt en voelt in evenwicht met de werkelijkheid. Op die positie kun je leren omgaan met die werkelijkheid. En wie weet, valt deze best mee. Bovendien is het niet zo druk meer in je hoofd en dat is mooi meegenomen.

Maar ook hier geldt dat je ingaat tegen een manier van denken die je zo eigen is. Want verwachtingen heb je altijd al gehad. Dat hoort bij de manier van denken.

Geen verwachtingen hebben is misschien iets wat je niet haalt, maar minder verwachtingen hebben is wat je kunt gaan leren. En zelfs al kom je erachter dat je toch weer een verwachting van iets had, ook al wilde je het niet, de teleurstelling zal dan niet zo groot zijn als in het verleden.

Want ook al ontdek je achteraf dat je toch weer een verwachting had, je kan door deze ontdekking beseffen dat het je weer overkwam. Je kunt dan je energie steken in het terugkijken en leren. Dit, in plaats van in het verwerken van de teleurstelling.

Share

Gedachtemanagement met gedachtenalyse

Wat is gedachtenanalyse

Gedachtenanalyse is een filter om die gedachten en uitspraken te herkennen die bepalen welke kant het denken opgaat. Tussen al die gedachten die wij mensen hebben en de uitspraken die we doen en horen bevinden zich zes kerngedachten. Zes soorten gedachten.

Je kunt het zien als zes wissels van een spoor. De wissel bepaalt de richting. Bij gedachten bepaalt een kerngedachte de denkrichting.

De zes kerngedachten

De kerngedachten zijn:

  1. Niet te beantwoorden vragen,
  2. Toekomstgerichte overtuigingen,
  3. Niet herkende fantasiegedachten,
  4. De mensen in je denken,
  5. Opdrachten en
  6. Besluiten.

Je kunt ze leren herkennen zoals je dat bij verkeersborden doet. Hé, dat is een rond bord met een rode rand, leer je. Verboden in te rijden. Later weet je het in een flits. Zo is het ook met de zes kerngedachten. Hé, dat is een vraag, weet ik dit? Kan ik dit weten? Dan sta je op de wissel. Ga ik door of stop ik met dit denkproces. Dat is de keuze. Het hebben van een keuze is een doorbraak. Het is grip krijgen op je gedachten.

Besluiten vormen dikwijls het einde van een denk- of overlegproces. Op grond van welke gedachten/overwegingen wordt het besluit genomen? Het filter zuivert het besluit.

Share

Gedachtenanalyse voor persoonlijke ontwikkeling

Je leert jezelf meer bewust denken, met het besef wat je wel en wat je niet kunt weten en welke (oude) gedachten nog bij je passen.

Misschien ben je stug en dat doe je met gedachten. Dikwijls zijn dit oude gedachten. Misschien ben je onzeker, jaloers, een piekeraar, of je maakt je te druk om allerlei zaken. Dit, en nog veel meer doe je met gedachten. Welke gedachten dit zijn ga je zelf ontdekken. Tussen al die gedachten die je hebt leer je te gaan letten op zes soorten kerngedachten. Elke keer als je zo’n gedachte bij jezelf hoort, stop je even met denken en ga je nadenken.

Het is een ontdekkingsreis, die je voert langs vele gedachten. Je gaat de kerngedachten herkennen die je hebben gevormd tot wat je nu bent. Kerngedachten die ervoor zorgen dat je veel denkt. Kortom alle gedachten die invloed op je hebben en daarmee op je reacties, je gedrag en je beleving.

Het positieve effect merk je al meteen als je met de eerste van de zes kerngedachten begint, de niet te beantwoorden vragen.

In plaats van je, zoals je eerst deed, je druk maken, piekeren, om iets wat gedachten oproept, stop je dat denkproces al gelijk. Met de nadruk op dat denkproces. Want er zijn vele denkprocessen die op gang worden gezet door een niet te beantwoorden vraag.

Daarmee wordt ook het proces beschreven

Met de kennis en de methodieken kan iedereen dit zelf doen. Op elke plek, op elke tijd.

Met het bewust bezig zijn met je eigen gedachten laat je het verleden achter je, want in plaats bezig te zijn met een herbeleving, de herinnering zo ervaren dat deze je leven van nu nog beïnvloedt, kijk je terug en ga je leren van elke herinnering waar je last van hebt. Het zijn juist deze herinneringen die je tegen kunnen houden om jezelf verder te ontwikkelen. Je richt je op het verleden, omdat je daarvan kunt leren en om het daarmee af te sluiten. Herinneringen geef je een plaats. En je richt je meer op het nu en op de toekomst.

Het nu, omdat je daar kunnen voelen en omdat dit de werkelijkheid is. Op de toekomst door mogelijkheden te bedenken.

Elke gedachte die je herkent als een van de zes soorten gedachten en die je bijstelt betekent een kleine verandering en een verbetering van je manier van denken. Het is een persoonlijke ontwikkeling die tot de kern gaat. Daarom is het een proces.

Share

Gedachtenanalyse voor het bedrijfsleven

Beleid is een vorm van genomen besluiten. Op grond van welke gedachten is het beleid van een organisatie tot stand gekomen? Met deze vraag kan gedachtenanalyse worden benut. Daarmee kunnen de kerngedachten zichtbaar worden gemaakt. Zoals een toekomstgerichte overtuiging op grond van eerdere ervaringen. Ongetoetst kan het deze keer slecht uitpakken, zonder dat dit is voorzien.

De niet herkende fantasiegedachte, dikwijls herkenbaar in de uitspraak; het kan niet anders dan. Elke niet ontdekte kerngedachte kan, net als bij een trein en een wissel, de oorzaak van fouten zijn en de oorzaak van niet uitgekomen verwachtingen en twijfel over capaciteiten van een persoon door een overtuiging die niet is uitgekomen.

Wanneer de kennis van gedachtenanalyse en daarmee het filter binnen de organisatie aanwezig is, dan kan dit deze fouten voorkomen en brengt een meer creatieve manier van denken op gang. Leren denken in mogelijkheden en die bedachte mogelijkheden toetsen.

De bedrijfscultuur zijn de gedachten die rondzingen. Tussen deze gedachten zitten kerngedachten. Deze gedachten herkennen geeft de mogelijkheid van een gerichte aanpak.

Veranderingen kunnen onrust brengen binnen een organisatie. Het is dikwijls de onrust van het niet weten. Een menselijke eigenschap van de mens is om het niet weten in te gaan vullen. Beter een slecht scenario dan geen scenario. Gerichte voorlichting kan de onrust verminderen en misschien zelfs voorkomen.

Share

Gedachtenanalyse voor de hulpverlening

Problemen die mensen hebben als ontwikkelingsvraagstukken benaderen is de toepassing met gedachtenanalyse. Gedachtepatronen die zichtbaar zijn gemaakt zijn weliswaar meestal niet de oorzaak, maar worden opgeroepen door een situatie of gebeurtenis.

De hulpverlener leert gedachtenanalyse als gids te gebruiken. Hiervoor leert zij of hij de kerngedachten herkennen in de uitspraken van de cliënt. De tweede mogelijkheid is om de kerngedachten met gerichte vragen zichtbaar maken en deze samen met de cliënt gaan herwaarderen. De cliënt leert daarmee binnen het speelveld van de mogelijkheden van het denken te blijven.

Het zijn de kerngedachten die de cliënt tegenhouden om in evenwicht te komen en zo veel mogelijk te blijven. Piekeren, stress en burn-out zijn hier praktijkvoorbeelden van.

 

Share

Gedachtepatronen van gedachtenanalyse

Zorgen maken bijvoorbeeld. Hoe doe je dat? Is daar een patroon in te vinden? Een patroon wat terug te vinden is bij alle mensen die zich zorgen maken? Piekeren, stress opbouwen, maar ook het maken van fouten, zijn daar ook denkpatronen in te herkennen? En de belangrijkste vraag: Is er een manier te vinden om die denkprocessen te stoppen of om te buigen?

Bij alles zijn in de gedachtestromen kerngedachten aanwezig

Nu nog onzichtbaar, maar met deze kennis worden ze zichtbaar of beter gezegd hoorbaar. Met de herkenning kun je even bij een kerngedachte stilstaan en de keuze maken om deze bij te stellen en daarmee een stukje van jouw belevingswereld.

Cruciaal hiervoor is de positie die je moet leren in te nemen als je straks bewust over iets na gaat denken. De positie van waaruit je praat was jarenlang de missing link in het onderzoek.

Gedachten roepen een gevoel op

Wanneer er iets gebeurt, dan heeft dat invloed op je gevoel en op de gedachten die worden opgeroepen. Je voelt je uit evenwicht door een gebeurtenis. Dat kan van alles zijn. Een opmerking van iemand, iets wat bij jezelf opkomt, een gerucht, iets waar je tegenop ziet. Je denkt dan vanuit angst, verwarring, onzekerheid, gespannenheid, ofwel alles wat een gebeurtenis oproept. Dat is dan de positie van waaruit je denkt.

Situaties en gebeurtenissen roepen gedachten op en die bepalen je reactie. Dat is de cirkel. Het gebeurt als vanzelf. Dat was wat mijn onderzoek duidelijk maakte.

Gedachtepatronen doorbreken

Om uit die cirkel te komen leer je om op zo’n moment even terug te gaan naar jouw basis. Die bestaat uit het besef van de werkelijkheid. Het besef dat nu de werkelijkheid is, op het moment dat je over iets nadenkt. Wanneer je regelmatig de kerngedachten herkent, creëer je daarmee een denkpatroon dat in gaat slijpen. Je stopt het denkproces door de herkenning van een kerngedachte, staat even stil bij die gedachte en gaat weer verder. Deze manier van denken komt hiermee vaker in je geheugen. Het effect is dat je als vanzelf meer in het nu gaan leven en van daaruit naar jezelf, mensen, situaties en de wereld kijkt.

Deze manier van denken voorkomt dat een kerngedachte een gevoel oproept wat je meevoert en zorgt dat je ‘wegzakt’. Of dit nu naar het verleden is of naar de toekomst. Je brengt door de herkenning van kerngedachten je denken in evenwicht en daarmee jezelf.

De bonus is dat je slimmer wordt

Je denkt gerichter en creatiever. Je haalt de verwarring eruit die er eerder was omdat je met je gedachten alle kanten opschoot. Met deze kennis stop je bij de grens van je mogelijkheden, omdat je die grens herkent. Ga je eroverheen dan is dat bewust. Je weet dat als het de toekomst betreft je aan het fantaseren bent. Je wordt er niet meer in meegetrokken, want je weet dan dat wat je bedenkt slechts mogelijkheden zijn. Je weet dan bij een herinnering dat het iets is wat voorbij is. De positie, leven in het NU, dus leven in de werkelijkheid, vormt de kern van de incongruentie tussen ons denken en ons verstand. Je kunt misschien beseffen en weten dat je in het NU leeft, maar je kunt er niet naar denken, handelen en leven.

 

Share

De genetische fouten in ons denken

Er is iets fout gegaan in de ontwikkeling van de mens. Dat is de belangrijkste conclusie van mijn onderzoek naar hoe mensen denken en de effecten hiervan. Genetisch betekent in dit verband overgedragen. Van generatie op generatie.

 

Elke generatie draagt de kennis van de codes in de vorm van de taal over op de volgende generatie.

Hoe je denkt heb je dus geleerd van de mensen in je jeugd. Ouder(s) en anderen. De fouten worden daarbij ook doorgegeven. Fouten die veel leed als effect hebben. De fouten worden zichtbaar wanneer je luistert naar mensen met als referentiekader drie beperkingen die ieder mens met zijn denken heeft.

1.          We kunnen niet weten wat er in de toekomst gaat gebeuren

We kunnen het inschatten, maar niet weten. De toekomst bestaat nog niet. De situatie heeft namelijk nog niet plaatsgevonden. Wanneer mensen nadenken is dat besef er niet. We denken iets te weten wat we in de werkelijkheid niet kunnen weten. Wat wordt gedacht over de toekomst wordt als werkelijkheid ervaren. Dikwijls gesteund door ‘het kan niet anders dan, .Die gedachten roepen een gevoel op. Dat gevoel bepaalt op dat moment onze belevingswereld.

2.          We kunnen niet weten wat een ander denkt of voelt.

Ook dat kunnen we inschatten, maar niet weten. Toch ervaren we met de (kern)gedachten die we hierbij gebruiken de bedachte situatie als werkelijkheid. Ook hier roepen de gedachten een gevoel op en ook dat gevoel bepaalt op dat moment onze belevingswereld.

3.          We kunnen niet in oneindigheid in tijd en ruimte denken

We kunnen ons er niets bij voorstellen. Oneindigheid heeft namelijk geen referentiekader. Deze beperking maakt de grens tussen kunnen weten en geloven duidelijk zichtbaar.

De fouten in onze manier van denken door het niet bewust zijn van de begrenzing

Het denken heeft (nog) geen referentiekader. Onze manier van denken heeft daardoor geen grenzen. Het schiet met gedachten alle kanten op. Naar het verleden, zonder het besef dat het verleden voorbij is. Naar de toekomst, zonder het besef dat de toekomst nog moet komen. Zonder het besef dat nu de werkelijkheid is. Zonder het besef dat wat wij over een toekomstige situatie denken slechts één mogelijkheid is.

Daarmee heeft ons brein geen mogelijkheid om de overgang van weten naar fantaseren op te merken. Werkelijkheid en fantasie lopen door elkaar. Het brein zoekt naar antwoorden die er niet zijn. Het brein denkt te weten, terwijl dit in de werkelijkheid niet kan. Het brein beseft niet dat het gedachten zijn en niet de werkelijkheid.

Gedachten roepen gevoelens op en die bepalen onze beleving. Oude gedachten roepen een oud gevoel op wat los staat van de werkelijkheid, van de huidige situatie. Fantasieën roepen gevoelens op die los staan van de werkelijkheid.

Enkele voorbeelden van soorten (kern)gedachten die je uit de werkelijkheid halen

Waarom reageert ze niet? (Niet te beantwoorden vraag). Dat komt wel goed. (Toekomstgerichte overtuiging). Als ik mijn best maar doe, dan houd ik mijn baan wel. (Niet herkende fantasiegedachte). Dat begrijpen de mensen wel. Als ik het vraag, doet ze het wel. Ze kunnen me echt niet missen. Die gaat nooit weg. Wat zullen ze van me denken? Denken ze dat ik niets te doen heb? Stel dat ze nee zeggen. Als het bedrijf moet inkrimpen, lig ik er als eerste uit. Waarom moet mij dat weer overkomen? Enz.

Share

Communicatie met anderen

Communicatie met de ander en met jezelf

Een aantal belangrijke verschillen tussen mensen zit in de tegengestelde behoeften. In de tegenstelling zit een oorzaak van miscommunicatie. Je praat langs elkaar heen.

Verschillen in behoeften leren herkennen

Hoe je ook je best doet, de verschillen in behoeften tussen jou en een ander kunnen ervoor zorgen dat je de ander toch niet bereikt en de ander jou niet. Dat kan dan komen doordat de ander uitgaat van de eigen behoefte en jij hetzelfde doet.

De invloed van de behoeften op de communicatie

Het belangrijkste is de herkenning van de behoefte. De behoefte wordt het verborgen deel genoemd, omdat deze niet zichtbaar is. Wat wel zichtbaar is, is het gedrag wat hieruit voortkomt, de manier van reageren en de wijze van communiceren. Daaraan kun je een behoefte herkennen.

De ander kunnen bereiken

Herken je de behoefte van een ander, dus weet je waar een ander behoefte aan heeft, dan heb je de sleutel om met jouw communicatie de ander te bereiken.

Share

De communicatie met jezelf gedachtenanalyse

Communicatie met jezelf: gedachtenanalyse

Er zitten fouten in het denken van de mens. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek naar hoe mensen denken en de effecten hiervan. Hoe je denkt heb je geleerd van de mensen uit je jeugd. De fouten worden daarbij ook doorgegeven en veroorzaken veel leed en staan een verdere ontwikkeling van de mens in de weg.

Een nieuwe ontwikkeling

Bang voor de toekomst. Bang voor hoe een ander zal reageren. Je doet het met gedachten. Zorgen maken, piekeren, stress opbouwen, onzekerheid, faalangst, verlegenheid, alles bouw je op met gedachten.

Zes kerngedachten spelen hierbij een steeds terugkerende rol. Die gedachtestroom stilzetten door de herkenning van een kerngedachte geeft je de mogelijkheid om uit die tunnel te komen en je manier van denken sterk te verbeteren.

De (r) evolutie van het denken

Leer ze herkennen. De zes kerngedachten. De niet te beantwoorden vragen, de toekomstgerichte overtuigingen, de niet herkende fantasiegedachten, de mensen in je hoofd, de opdrachten en besluiten. Leer jouw brein gerichter en creatiever te denken. Een nieuwe stap in de evolutie van de mens.

Share

Driedaagse verdieping gedachtenanalyse

Gedachtenanalyse

Driedaagse (1 dag per week) verdieping van gedachtenanalyse waarin je aan de hand van de herkenning van de zes kerngedachten je manier van denken ongekende nieuwe mogelijkheden geeft die een meer evenwichtiger en een meer creatievere manier van denken oplevert.

Gedachtenanalyse is een methodiek die je dichter bij het nu en dichter bij jezelf brengt. Kerngedachten houden je nu nog tegen.

De zes kerngedachten zijn: 

1. niet te beantwoorden vragen
2. toekomstgerichte overtuigingen
3. Niet herkende fantasiegedachten
4. de mensen in je denken
5. Opdrachten
6. Besluiten

Share