Welkom bij de school voor praktische menskunde

Vanaf  1995 heeft de school zich bezig gehouden met de ontwikkeling van twee nieuwe  methodieken en toegepast bij trainingen en individuele coachingen. 

Deze zijn nu herschreven tot zelftrainingen.

Het betreft het Gedachten Analyse Programma. Een gratis volledige zelftraining is hier te downloaden.

Behoeftenprofiel met lesboek

De tweede zelftraining gaat over de verschillende behoeften die mensen hebben. Met deze online versie kun je, door een inlogcode te kopen € 15,00 incl. BTW. toegang krijgen tot  een vragenlijst met 48 keuzevragen. Na invulling krijg je per e-mail je persoonlijk behoeftenprofiel met een lesboek van 49 pagina’s PDF. Dit stelt je in staat om de behoeften van een ander te herkennen en daar gericht mee om te gaan. Naast de verplichte factuurgegevens worden er geen persoonlijke gegevens of uitslagen opgeslagen.

Geschikt voor je privéleven, werk- en schoolsituaties. 

Contact voor de software: websupport@reason.nl

Contact school voor praktische menskunde: info@schoolvoorpraktischemenskunde.nl