School voor praktische menskunde

Sinds 1995 geeft de school voor praktische menskunde coaching en trainingen waarbij de door de school ontwikkelde methodieken centraal stonden.

Behoeften (Sinds 1995)

Trainingen

De behoeften, de andere methodiek, wordt eveneens ingezet bij coaching en bij teambuilding. De invalshoek hierbij is om de aanwezige verschillen in zes paar behoeften tussen teamleden zichtbaar te maken. Eén van de effecten is dat steeds meer het besef komt dat ieder mens verspillend is. Met de kennis van de verschillen opent zich de mogelijkheid om elkaar en elkaars reacties beter te begrijpen. Elkaar beter begrijpen en kunnen aanvullen is de inzet.  Teamindividualisering is de nieuwe invalshoek.

Coaching

Aan het begin van het coaching traject wordt dikwijls een behoeftenscan gemaakt en besproken. De mens biedt bepaalde behoeften, de functie en werksituatie vragen bepaalde behoeften. De behoeftenscan maakt duidelijk waar er verschillen in behoeften aanwezig zijn. Soms maakt dit de kern van een probleem zichtbaar en in andere gevallen geeft het inzicht om gerichter met de eigen behoeften en die van anderen om te gaan.

Gedachtenanalyse (Sinds 1997)

Trainingen

Gedachtenanalyse, één van de ontwikkelde methodieken, werd ingezet bij coaching en veelal bij grote veranderingen binnen bedrijven die onrust veroorzaakten. Ziekteverzuim verminderen met Gedachtenanalyse was eveneens een terugkerend onderdeel.

Coaching

Met de kennis van de kernidentiteit en de zes kerngedachten, die het evenwicht van iemand in de weg kunnen staan, gaat de aandacht minder uit naar de situaties of gebeurtenissen en meer naar de vraag: hoe ga je ermee om. Piekeren, stress en burn-out worden als een ontwikkelingsvraagstuk benaderd. Leren welke kerngedachten hierbij een rol spelen en hier meer grip op krijgen.  

Share