UA-81195184-1

Training - coaching - onderzoek - zelftrainingen

Twee nieuwe methodieken: kerngedachten en kernbehoeften

Klik hier voor meer

Klik hier voor meer

Artikelen kerngedachten

Hoe je denkt bepaalt jouw belevingswereld. Een sterke verbetering van de manier van denken is mogelijk door de herkenning van zes soorten gedachten, de zes kerngedachten, Ontwikkeld door onderzoek, coaching en training.

Klik hier voor meer

Klik hier voor meer

Kerngedachten training in company

Kennisoverdracht afgestemd op de doelgroep.
Een nieuwe communicatievaardigheid voor persoonlijke ontwikkeling en het leren herkennen van de kerngedachten van anderen en hiermee om kunnen gaan.

2-Daagse training in company .

Klik hier voor meer

Klik hier voor meer

Artikelen kernbehoeften

Zes paar tegengestelde behoeften, de kernbehoeften, beinvloeden het gedrag, de manier van reageren en de wijze van communiceren. De herkenning van deze kernbehoeften maakt het mogelijk af te stemmen op de communicatiepatronen van de ander.

Klik hier voor meer

Klik hier voor meer

Kernbehoeften training in company

Zes paar kernbehoeften bepalen voor een deel de persoonlijke communicatiepatronen en zijn vaak de oorzaak van miscommunicatie.
De kernbehoeften zijn herkenbaar in gedrag, de manier van reageren en in de wijze van communiceren.

1-Daagse team/groepstraining in company.

Scroll Up