Sinds 1995 geeft de school voor praktische menskunde coaching en trainingen waarbij de twee door de school ontwikkelde methodieken centraal staan.

Kernbehoeften

De kernbehoeften, ontwikkeld vanaf 1997, zijn gebruikt bij coaching en bij teambuilding. De invalshoek hierbij is om de aanwezige verschillen in zes paar behoeften tussen mensen zichtbaar te maken.

Het behoeftenprofiel werd veel gebruikt bij de individuele coaching. Hiermee werden verschillen zichtbaar van wat de werkende bood en welke behoeften de werksituatie vroeg. Deze verschillen waren onderdeel van de coaching.

Gedachtenanalyse

Gedachtenanalyse, van het Gedachten Analyse Programma richt zich op de belevingswereld van mensen. Soms is er maar één keuze en dat is hoe je omgaat met teleurstellingen, onzekerheden over jezelf of situaties. De belevingswereld heeft hier een grote invloed op.