Sinds 1995 geeft de school voor praktische menskunde coaching en trainingen waarbij de twee door de school ontwikkelde methodieken centraal staan.

De communicatie met jezelf

Gedachtenanalyse, een zelftraining

Gedachtenanalyse, van het Gedachten Analyse Programma (GAP) is een hulpmiddel om evenwicht te brengen tussen de stem waar je mee denkt en je brein. Deze training is vanaf 1997 ontwikkeld en toegepast in training en coaching. Nu wordt deze training herschreven en is binnenkort beschikbaar als zelftraining. Wij zien het als de (r)evolutie van het denken. PowerPoint.

De communicatie met anderen

Kernbehoeften, een zelftraining

Niet zichtbare behoeften die ieder mens heeft kunnen voor miscommunicatie, terughoudendheid zorgen en  invloed op de samenwerking hebben. Wanneer iemand de eigen (kern)behoeften niet in de ander of in de werksituatie herkent vraagt dat dagelijks meer energie. Kennis van deze kernbehoeften kan deze patronen doorbreken. In de zelftraining wordt geleerd hoe deze verschillen in behoeften te herkennen zijn  en hoe hier mee om te gaan. Teambuilding via het individu. Een verbetering van binnenuit. 

De kernbehoeften, ontwikkeld vanaf 1997, zijn gebruikt bij coaching en training. De invalshoek hierbij is om de aanwezige verschillen in zes paar behoeften tussen mensen zichtbaar te maken.

Het behoeftenprofiel werd veel gebruikt bij individuele coaching. Hiermee werden verschillen zichtbaar tussen wat de werkende bood en welke behoeften de werksituatie vroeg. Deze verschillen waren onderdeel van de coaching.  PowerPoint.