Kernbehoeften en gedachtenanalyse

Klik op de plaatjes

Onderzoek kernbehoeften

Onderzoek kernbehoeften

In 1995 is het onderzoek begonnen naar wat mensen motiveert en demotiveert en de invloed hiervan op de communicatie.

Het uitgangspunt was dat de verschillen in kernbehoeften tussen de mens en zijn (werk)omgeving invloed hebben op de hoeveelheid energie die dagelijks wordt geïnvesteerd, in de samenwerking en op het welbevinden in de werksituatie.

Onderzoek gedachten

Onderzoek gedachten

In januari 1997 is met het onderzoek begonnen. Bij mensen die gecoacht werden en daar waar dat mogelijk was, ook bij mensen die een training volgden en vele vrijwilligers.
Bij hen werd, bij het naar voren brengen van een probleem cq. vraagstuk, gevraagd naar de gedachten die daar een rol bij speelden.
Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek was om zicht te krijgen welke gedachten een rol speelde bij een bepaalde problematiek.

Unieke communicatiecursus

Unieke communicatiecursus

Stel op internet met 48 keuzevragen jouw communicatiepatronen vast.
Met de bijgaande handleiding 51 pagina's PDF leer je meer over jouw communicatiepatronen en leer je die van anderen te herkennen en hier gericht mee om kunnen gaan. De zelftraining is gericht op een werksituatie. Een extra vaardigheid .

Verschijnt binnenkort

Communicatie en de verborgen behoeften

Communicatie en de verborgen behoeften

Vanuit jouw eigen kernbehoeften leer je de invalshoeken van de kernbehoeften herkennen die haaks staan op die van jou. Daarnaast leer je hoe je op die andere invalshoek af kunt stemmen.
Dat kan een andere invalshoek van een collega zijn, iemand van het werk, maar daar stopt het niet bij. Ook in je privéleven, zal je merken, kom je dezelfde tegengestelde behoeften tegen. Ook bij mensen die het dichtst bij je staan.

Over de school voor praktische menskunde

Gestart in 1995 met communicatiecursussen in heel het land en het begin van de onderzoeken naar de kernbehoeften en de effecten daarvan en de effecten van gedachten.